Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

NİSAN 2006

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Müzik, Edebiyat, Hayat... – Figen Özdemir Sayfa:3
Edebiyat ve müzik ilişkisi hem kolay, hem zor bir konu. Kolaylığı iki alanın en yaygın sanat dalları oluşundan. Zorluk da yine aynı nedenden: Yoğunluk, ilişki ve ilinti çerçevesi genişliği, ister istemez olgunun bütün boyutlarına yetişememek kaygısı doğuruyor.
Edebiyat ve Müzik: Bitmemiş Senfoni – Tahir Abacı Sayfa:4
Gerek Yahya Kemal’in, gerek Tanpınar’ın müzikle kurdukları ilişki biçiminin dünya edebiyatı açısından dahi benzersiz olduğu söylenmelidir. Cumhuriyet şiirinin bir diğer önemli kurucusu Ahmet Haşim’de ise müziğin tematik değeri pek azdır. Ancak, o da Piyale’ye yazdığı önsözde ‘şiir ve musiki’ özdeşliğini kurar.
Müzik ve Şiir – Fikret Karakaya Sayfa:12
Peki ama şarkı sözü diye bir edebi tür var mıdır? Varsa şiirden farkı nedir? Geniş ve hoşgörülü bir şiir tanımını göz önünde tutarsak, şarkı sözlerini de şiir kapsamına almamız gerekir. En azından, –derin bir şiir kültürüne sahip olan veya olmayan– şarkı sözü yazarları, yazdıklarının şiir olduğunu düşünürler.
Halk Müziği ve Halk Edebiyatı – Taner Coşkun Sayfa:15
En yaygın, en bilinen halk müziği formu “türkü”dür. Türkü, aynı zamanda bir şiirsel türdür. Bu özdeşliğin doğal sonucu olarak, gerek halk müziğinde, gerek halk şiirinde türkü, dize sayısı, bent sayısı, uyaklar, nakaratlar açısından tam bir özgürlük ve çeşitlilik gösterir.
Aile Reisi (Şiir) – Abdülkadir Budak Sayfa:17
Müzikle Edebiyatın Ortak Paydası: Ses – Mehmet Can Doğan Sayfa:18
Müzikle edebiyatı yakınlaştıran melodik düzen, seslerin ve sözcüklerin seçimi ile oluşturulan yapıda, müzisyenleri olduğu kadar edebiyatçıları da düşündürmüştür. Sözün sesle iletilmesi sürecinde şairler, müziğin imkânlarını ahenk ve ritimle değerlendirmek istemişler; ölçü, durak, kafiye ve redif gibi sonradan kalıplaşacak söyleyiş özelliklerini geliştirerek bunları ahengin sağlanmasında retorik ölçütler olarak benimsemişlerdir.
Yolun Sonu (Şiir) – Ahmet Ada Sayfa:22
Şair-Şarkı Yazarı / Şiir-Şarkı Sözü – Orhan Kâhyaoğlu Sayfa:23
Şiirin kendine has bir iç musikisi olduğu konusunda hemen herkes hemfikirdir. Yazılan atonal bir şiir olsa bile. Bu akrabalık konusunda çok şey yazılıp söylenir. Halk müziği şiirsiz düşünülemez. Klasik, modern ve geleneksel müzikler de. Hele bu müziklerin çoğunda ağırlığını koyabilen şarkı ve türkü formları içinde şiirin rolü özeldir. Tüm bu temel müzik türlerinin yanında, kent kültürünün, kent hayatının kopmaz parçası olan popüler müziklerin de şiirle akrabalığı vardır ve olması gerekir.
Leylî (Şiir) – Emrah P. Sayfa:28
İnci Aral ile Söyleşi– Burcu Işıksaçar Yayalar Sayfa:30
“Ruhumu Öpmeyi Unuttun”da ölüm gerçeğinin yadsıma yolu ve hayal gücüyle başka biçim ve kavrayışlara dönüştürülmesini anlatıyorum. Öncelikle ölüm ve zamanla ilgili algılarımız yanılsamalara açık olduğundan, ben de hikâyelerimi yanılsamalar üstüne kurdum. Hayalle gerçek, uykuyla uyanıklık, rüyayla kurgu arasında yaşananları konu ediyorum.
Keşke (Şiir) – Ayten Mutlu Sayfa:33
Arzuya ve Ölmeye Dair – Erendiz Atasü Sayfa:34
Benim, ölülerimizle ilgili, duygu zenginliği diye adlandırmaya çalıştığım anı ve hayal sürecine ve bunun bilinçteki izlerine İnci Aral güçlü bir bilinç sıçraması, var etme çabası diyor ve usta yazar son öykülerini bu anımsayış-hayal sürecinde örüyor.
Ağır Sanayi (Öykü) – Temel Karataş Sayfa:36
Adalet Ağaoğlu ile Oğuz Atay’ın Günlükleri Üzerine – Mustafa Şerif Onaran / Sayfa 38 Ellili yılların Ankara’sında, Cihan Sokağı Numara 5’teki Türk Dil Kurumu’nda Ataç’ı aradığım yıllar... Ataç üst kattaki toplantı salonunda, Sıhhiye Meydanı’na bakan pencerenin karşısında, kimi zaman yüzünü kaşıyarak düşünür gibi yapar, kimi zaman hem karşısındakiyle konuşur, hem de daktilosunun tuşlarına dokunarak yazmasını sürdürürdü.
Okuma Günlüğü - Günlük Okumalar – Eray Canberk Sayfa:42
Recâizâde Ekrem denince “Ah, Nijat!...”, “Bir Kuş!” gibi şiirler ve “Araba Sevdası” romanı akla gelir. Recâizâde bu dokunaklı şiirleri ve bu eleştirel romanıyla özdeşleşir. Oysa birçok şiiri güfte olarak kullanılarak bestelenmiş. Alaturkayla ilgilenen hemen hemen herkes bilir.
Battaniye (Öykü) – Yekta Kopan Sayfa:45
Tören ve Beşik (Şiir) – Şükrü Erbaş Sayfa:51
Şiir Dilinde Anlamın Anlamı Sabit – Kemal Bayıldıran Sayfa:52
Anlam, bir sözcüğün, cümlenin, işaretin, davranışın zihnimizde yarattığı imgedir. Burada ‘zihin’, anlamla ilişkisi bakımından önemli bir kavramdır. Anlamı alımlayan ve çözümleyen zihin olduğuna göre, zihnin anlam karşısında konumu kadar, anlamın zihin karşısında konumu da önemlidir.
Yücel Kayıran Şiiri: Öznenin Kaybolma Halleri – Yaşar Güneş Sayfa:55
Yücel Kayıran, ilk şiir kitabı “Hayaline Firar Edemeyenlerin Afsunu”nunda, bağlandığı değerleri bir dünya ve gerçeklik haline getiremeyen, bunu problem edinen bir öznenin şiir evrenini yansıtmıştı. Bu açıdan, şairin ikinci kitabı olan “Beni Hiç Göremezsin”de yer alan şiirler, edindiği problemler bakımından, “Hayaline Firar Edemeyenlerin Afsunu”nun bir devamı şeklinde okunabilir.
Kul Ahmet – Erdoğan Alkan Sayfa:61
İlginçtir, Kul Ahmet’e dek gelen halk ozanları kadeh ve badeyi hep sonsuz aşkın ve ölümsüzlüğün simgesi olarak yazdılar. Kul Ahmet bu geleneği tersine çeviriyor. Kadehte ölüm badesini istiyor.
Giderken (Şiir) – Cahit Ökmen Sayfa:65
Fatih Altuğ: “Namık Kemal Eleştirisi” – Mehmet Rifat Sayfa:66
Badiou’cu çerçeve içinden bakıldığında Namık Kemal’in sadme olarak tanımladığı olgunun, bir olay olduğunu söyleyebiliriz. Sadme öncesi edebiyat durumu, sonraları “eski Türk edebiyatı” olarak adlandırılan durum, yerleşik kanaatler, kurumlaşmış bilgilerle işleyen bir yapıya sahiptir. Batılı marifet güneşinin şiddetli ve şok edici sadmesi, eski edebiyat durumunun yorumlama ve anlamlandırma mekanizmaları tarafından içselleştirilememiştir.
IV. Senkroni (Şiir) – Mehmet Butakın Sayfa:72
Kadının Görsel İmgesi ve Temsil Biçimleri – Hande Öğüt Sayfa:73
Sinemada kadın imgesinin sunuluşundaki Aristotelesçi haz ise tabii ki, kadının kadim zamandan günümüze bir korku, iğrenti, tekinsizlik nesnesi olarak kurgulanışında yatıyor. Kadın denilen bu korkutucu nesneyi ancak yeniden üretildiklerinde haz alarak seyredebiliyor; ondaki uğursuzluğu araya güvenli bir mesafe koyarak aşabiliyor erkek bakışı.
“New York Üçlemesi”ne İki Ayrı Bakış – Halûk Sunat Sayfa:80
Paul Auster’ın “New York Üçlemesi”ne psikanalitik duyarlıklı bakışla baktığımda, metnin arkasında, varoluşunu sorunsallaştırma kaygısı ile metnini kuran (ve hayatın içinde duran), o anlamda içtenlikli ve inandırıcı bir yaratıcı/yazar özne göremedim.
Yeni İmzalar – Enver Ercan Sayfa:85
Edebiyatın içinde biraz daha yol aldıklarında, bazı soruların yanıtlarının çoktan verilmiş olduğunu anlayacakları için, doğal gelişmelerine müdahale etmek istemiyorum, hepsi bu. Sözgelimi, “iyi bir şiir nasıl yazılır?” türünden bir sorunun yanıtını yalnızca kendileri verebilir, tabii iyi bir şiir yazdıklarında!..
Yankı (Şiir) – İbrahim Topaz Sayfa:86
Seanslar (Öykü) – Deniz Yılankaya Sayfa:87
Yaşamı Kapanmak (Şiir) – Mehmet Çakır Sayfa:87
NİSAN 2006 - KİTAP EKİ

Bâki Ayhan T. ile Söyleşi (“Fırtınaya Hazırlık”) MUSTAFA ERDEM ÖZLER

Fotoğrafı Sana Gönderiyorum (Selim İleri) GÜLCE BAŞER

Ahmet Oktay ile Söyleşi (“İliği Olmayan Düğme”) KADİR İNCESU 

Babalar ve Kızları (Hikmet Temel Akarsu) EMRE KARACAOĞLU

Amat (İhsan Oktay Anar) ORHAN DURU

Dostum Pierrot (Raymond Queneau) GÖKTUĞ HALİS 

Dün Kendimin Önünden Geçtim (Türkân Yeşilyurt)  EMRAH PELVANOĞLU

ABD Bu 11 Eylül’ü Çok Sevdi (Hasan Bülent Kahraman) KENAN MENDEKLİ

Sevgili Ölü Kocam (Claude Pujade-Renaud) GÖKŞEN BUĞRA

Osmanlı-Türk Romanında Tarih, Toplum ve Kimlik (Taner Timur) BÜLENT USTA

Kokain Günlükleri (Gary Philips – Jervey Tervalon) BAHADIR SÜRELLİ

Şebnem Şenyener ile Söyleşi (“Dansözün Ölümü”) DENİZ YALVAÇ

İbrahim Halil Baran ile Söyleşi (“Sular Divanı”) UTKU ÖZMAKAS

Fidan Terzioğlu ile Söyleşi (“Hazdan Kaçan Kadın Kadınlar” MELİKE AYDIN

Kendine Uçurum (M. Mazhar Alphan) VEYSEL ÇOLAK 

Tozlu Raf DENİZ DURUKAN

Şiir Taşı MUSTAFA KÖZ

Yeryüzü Kitaplığı GÜLCE BAŞER

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI