Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

HAZİRAN 2005

ÇİZGİ-YORUM - Semih POROY Sayfa:2
İkinci Yeni'den Sonra Olan Ne Biten Ne? - Güven Turan Sayfa:3
İkinci Yeni'den bu yana yapılan hareket yaratma çıkışları , yani 80'lerdeki "Yenibütün", çeşitli dönemlerde farklı isim gruplarıyla tanımlanmaya çalışılan Üçüncü Yeni'ler; 2000'lerde Atlılar dergisi çevresinde toplanan şairlerin "Neo-Epik şiir" çıkışı ya da Bâki Ayhan T.'nin ortaya attığı "Soylu Yenilikçi Şiir", 1960'lardan beri süregelen durumu değiştirmemiştir.
Yeni Şiire Doğru Yakın Geçmişin Şiirine Kısa bir Bakış- Bâki Asiltürk Sayfa:6
Yaklaşık 25 yıllık bir süreçten sonra bugüne gelindiğinde poetik bakımdan bugünün şiiriyle 1980'ler şiiri arasında nasıl bir buluşma ya da ayrılma çizgisi çizilebilir? Bu çizginin kırık değil de sağlam ve düzgün olabilmesi için yanıtlanmasına gerek duyulan bir başka soru daha vardır: Acaba 1990'larda yeni bir kuşak doğmuş mudur?
Eski Dilde Eski (Şiir) - Küçük İskender Sayfa:8
Soruşturma: Sina Akyol, Salih Bolat, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz, Hüseyin Ferhad, Ali Günvar, Gülseli İnal, Haydar Ergülen, Lale Müldür, Bedirhan Toprak, Tuğrul Tanyol aşağıdaki soruları yanıtladılar: Sayfa:9
• 1980'lerde yazılmaya başlanan şiirin, bugün 20-25 yıllık süreç içinden baktığınızda, bir akım, kuşak vb. olabilecek özellikler taşıdığı söylenebilir mi? • Bugün özellikle gençler tarafından yazılan şiirde 1980'ler şiirinden devralınan kazanımlar var mı? • 1980-2005 arasında yazılan şiir 1980'ler, 1990'lar, 2000'ler şiiri diye kategorize edilebilecek özellikler gösteriyor mu? • 1980'ler şiiri bugün yeniden tartşılıyor. Tartışmalar bu dönem şiirinin/şairlerinin tasfiyesine yönelik sert eleştiriler de barındırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Günümüz Türk Şiiri İçin Tartışma Soruları - Metin Celâl Sayfa:20
Haydi birkaç şair adı say deseniz zorlanıyoruz. Aradan sıyrılan, şiirleriyle dikkati çeken, akılda kalmaya başlayanlar var ve onlar gelecekteki şiirin öncüleri olacaklar. Bir bakışla az gibi görünseler de, nitelik önemliyse eğer hiç de az değiller. Onların varlığı umudumu yeşertiyor.
'80 Şiiri Ne Yaptı? - Osman Hakan A. Sayfa:25
Şair ve şiiri çok bir ulus olduğumuz halde, maalesef, şiirin az, romanın çok sattığı bir ülkede yaşıyoruz (gerçi bütün dünyada şiir düzyazıdan daha az satar). Günümüzdeyse, şiir daha dar bir alanda ve sınırlı sayıda insan eliyle sürdürüyor varlığını. Bugün her şeye rağmen (şiirin ilk varoluşundan beri), şairin yine özel, şiirinse yazıldığı dilin önünde olduğu söylenebilir.
Soruşturma: Şeref Bilsel, Ömer Erdem, Ali Hikmet, Didem Madak, Osman Olmuş, Altay Öktem, Selim Temo, Zeynep Uzunbay, Can Bahadır Yüce aşağıdaki soruları yanıtladılar: Sayfa:30
• Cemal Süreya, şiirde de azalan verimlerin olduğunu, dönem şiirlerinin bitiğinde bu “azalan verimler”in rol oynadığını söyler. Sizce bugünlere gelinirken 1980’ler şiirinin azalan, buna karşılık günümüz şiirinin kazanım sayılabilecek verimleri var mıdır, nelerdir? • 1980-2005 arasynda yazılan şiir 1980’ler, 1990’lar, 2000’ler şiiri diye kategorize edilebilecek özellikler gösteriyor mu? • 1980’ler şiiri bugün yeniden tartışılıyor. Tartışmalar bu dönem şiirinin/şairlerinin tasfiyesine yönelik sert eleştiriler de barındırıyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? • Türk şiiri içerisinde kuşağınızı ve kendinizi nasıl konumlandırıyorsunuz?
Edebiyat Dergiciliği Gönül İşidir - Mustafa Şerif Onaran Sayfa:38
Alışılmış bir sorudur: Edebiyata karşı ilk heves sizde nasıl uyandı? Bu eğilimin köklerinde belki bir sevgili vardır, belki içimizdeki tohumu kımıldatan beklenmedik bir olay. Ellili yılların Ankara’sında Cemal Süreya Üvercinka’yı imzalarken “şoklar yaratıcıdır,” demişti. İnsanı değiştiren bir şey var. Belki yavaşça olur o değişim, belki birdenbire. İçimizdeki o tohum çatlamıştır; sessiz bir gürültüyle dal-budak salar.
Sone Ebabil-Simurg (Şiir) - Müslim Çelik Sayfa:41
Yağmur Öncesi Soluksuzluğu (öykü) - Sevinç Çokum Sayfa:42
Bir şeyler çevreye yansır ve onu değiştirir. Benim keman hocamın ölümü de böyle oldu. Dışarıya bizim seslerimizle coşkulanan köşe başı insanlarına kadar her şeye yansıdı. Yine bitki çaylarım ve bir saksı mor sümbülle ona gidiyordum. Kapıda evlerin yorgun yüzlerinin, soluksuz sokakların, kömür kokulu, kömür elli kapıcıların, hâlâ şehri benimseyememiş bozkır yüzlerinde tüten bir acı okudum.
İlhan Berk ile Söyleşi - Deniz Durukan Sayfa:43
Benim derdim anlamladır, anlamsa miadını doldurdu. Onu bozmak istiyorum.
Şiirler - İlhan Berk Sayfa:46
Şiir Canlıdır Çünkü Dil Canlıdır - Altay Öktem Sayfa:47
İlhan Berk’in yeni kitabı Kuşların Doğum Gününde Olacağım, yine okuru şaşırrtan, farklı okumalara olanak tanıyan genç ve dipdiri şiirlerden oluşuyor. İlhan Berk, son kitabına bu adı vermemiş bile olsaydı, kuşlaryn doğum gününe katılmayı hak etmiş biricik şair olarak onu selamlamamız gerekirdi.
Yaz Teriyle (Şiir) - Mehmet Mümtaz Tuzcu Sayfa:50
Dağlarca'dan Şiirlerle Dostluk - Şakir Eczacıbaşı Sayfa:52
Dağlarca, daha 1940’ta, yirmi dört yaşında, Anadolu’nun bir köşesinde görev yaparken dünyaya getirdiği Çocuk ve Allah başyapıtı için şöyle diyordu yıllarca sonra: “O yapyıtı başka bir kimse yazamazdı. Ben de yazamazdım. Nasıl oldu bilmiyorum, dünyayı yeni görmüş bir çocuk gibi çıktı içimden. "
Eleştiri Tarihinden - Mehmet Rifat Sayfa:60
Eleştiri Tarihinden’in geçen sayıdaki sütunlarında toplumbilimsel eleştiriye ya da daha geniş olarak yazın toplumbilimine yer vermiş ve incelemenin girişinde söz konusu yaklaşımın kurucularına kısaca değinmiştik. Şimdi, toplumbilimsel eleştirinin XX. yüzyıldaki üç kuramcısından; Lukacs, Goldman ve Bahtin'de seçme parçalar sunuyoruz.
Geçit (öykü) - Ülkü Ayvaz Sayfa:64
Ölüm geldiğinde kimseden korkman gerekmeyecek ve bu yüzden güçlüyü oynaman da içi boş, kof bir zaaf olarak görünecek gözüne. Ölüm süpürüp götürecek tüm korkularını.
Romantik (Şiir) - Onur Caymaz Sayfa:65
Refik Halid Karay (İstanbul Dışında Edebiyat) Sayfa:66
Refik Halid Karay’ı sadece bir gezgin olarak değerlendirmek eksik ve hatta yanlış bir tanımlama olacaktır. Onu daha ziyade zoraki bir gezgin, bir sürgün olarak nitelendirmek gerekir. Karay’ın sürgün hayatına yol açan nedenlerle ilgili politik bir tespit yapmak yerine biz keyifli bir edebiyat yolculuğu peşinde olalım.
Sofrayı Senin Yerine Uzun Masalar Kurdu (Şiir) - Efe Murat Sayfa:68
Eski Bir Yazardan Eskimeyen Aşk Hikâyeleri -Serhat Demirel Sayfa:69
Yaz ve Aşk Hikâyeleri okunması gereken bir kitap. Sadece bir vefa örneği sergilemek, ihmal edilmiş bir yazarı hatırlayıp tekrar gündeme getirmek için değil, Sait Faik’in döneminde, şimdi çok az kişinin bildiği bir yazarın nasıl yetkin ve güzel hikâyeler yazdığını görebilmek, o hikâyelerdeki sıcaklığı duyumsayabilmek için...
Yeni Uyanılmış Düştüm (Şiir) - Gürel Ormancı Sayfa:71
Tevekkülün Cezası - Feryal Saygılıgil Sayfa:72
Şükûfe Nihal tarafından kaleme alınmış Tevekkülün Cezası isimli kitap, 1928 yılında Arap harfleriyle yayımlanmış yirmi öyküden oluşan bir eser. Ancak ne yazık ki yazarın kendisi gibi şimdiye kadar ilgi görmemiş, harf devriminin ardından hiç yazılmamışlığa mahkûm olmuş.
Yazı, Kurtarıcıdır - Feridun Andaç Sayfa:74
Hattatların Gecesi anımsamkonumunaanın bilinci üzerine kurulu bir roman. Romanın ana figürü, seksen üç yaşında bu dünyadan göçen kadın hattat, aynı zamanda anlatıcı konumunda. Ölüm mitosunu anlatıcı getiren yazar; anlatacağı öyküyü onun bakışı/anlatışıyla verirken hem belli bir atmosfer yaratmayı, hem de kurmacasını “sahih” kılmayı yeğliyor.
Serap'ın Uykusu (Şiir) - Emrah Altınok Sayfa:75
Yasmine Ghata ile Söyleşi Didem - Eryar Ünlü Sayfa:76
Roman, kurmaca bir anlatı. Dolayısıyla tarihi bağlantılar sadece bir dekor oluşturmak adına yapıldı. Dinlediğim anekdotlar doğrultusunda, Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet’e geçiş sırasında bir mesleğin yok oluğunu ve bu geçiş döneminden olumsuz etkilenmiş hattatların acılarını yansıtmak istedim.
Gizli Defterden (Şiir) - Filiz Özdem Sayfa:79
Yeni İmzalar - Enver Ercan Sayfa:80
Gönderdiğiniz ürünlere ilişkin sorulara, genel sorular da eklemeye başladınız. Haklısınız da... Hem derginin yayın yönetmeni, hem de “Yeni İmzalar” sayfasının sorumlusu olunca, ister istemez edebiyatın ve şiirin gidişatına ilişkin meraklarınızı da gidermek istiyorsunuz.
Cenaze Müziği (Şiir) - Murat Rasim Sayfa:80
Güzlek (Şiir) - Serhat Celal Birdal Sayfa:81
Gece (Şiir) - Bahri Çokkardeş Sayfa:81
Tel Araba (öykü) - Ethem Baran Sayfa:82
Adamın boyalı pos bıyıkları aralandı, o yerin göğün gözünü kamaştıran altın diş, çocuğun camlaşan, camlaştıkça kırılganlaşan, en ufak bir dokunuşla tuz buz olmaya hazırlanan gözlerinde yanıp söndü.
Edebiyat Komiseri Krimonolog Dr. Kemal Şahingözlü Sayfa:85
Bu yyl Sait Faik Hikâye Armağanı Sayın Ayşe Sarısayın’a verildi. Sayın yazarı kutluyorum. Ödüller (yazarların yanı sıra) okurlara da yararlı kurumlar. Örneğin ben, Sayın Sarısayın’ın ilk kitabını Yunus Nadi Ödülü’nü aldığında edinmiştim. İkinci kitabını ise, ikinci ödülden sonra okudum: Sayın Sarısayın iyi bir öykücü.
Durée (Şiir) - Cengiz Şenol Sayfa:87
HAZİRAN 2005 - KİTAP EKİ

Kaan Arslanoğlu ile Söyleşi FIRAT BUDACI 1

Topaç GÖKŞEN BUĞRA 6

Nazlı Eray ile Söyleşi NESLİHAN GÜREL 8

Şiir Sanatı NECMİ SELAMET 10

Kara Mizah Antolojisi BUKET A. 12

Neşe Cehiz ile Söyleşi BURCU IŞIKSAÇAR YAYALAR 14

Kapak Kızı SEVAL ŞAHİN 16

Tülay Ferah ile Söyleşi ÇİĞDEM İLKER 22

Derin Yırtmaç ESER RÜZGAR 24

Korkunun Irmağında SEDA UYANIK 26

Ya Çek Defteri Ya Cruise Füzesi RIFAT SALTOĞLU 28

Pelin Özer ile Söyleşi TÜLİN ER 30

Aşkın ve Suların Öğleni ŞEREF BİLSEL 32

Erişim Noktaları İDİL ÖNEMLİ 34


Yeryüzü Kitaplığı GÜLCE BAŞER 35


Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT 37

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI