Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

KASIM 2016

Dosya: Olağanüstü karşısında otosansür Süreyyya Evren, Rober Koptaş, Mehmet Said Aydın Sayfa:2
Çizgiyorum – G. Öykü Doğan Sayfa:2
Söz Daralmasının İçinden Otosansürlü Hikâyeler – Süreyyya Evren Sayfa:4
Ekonomik felaketler, bireysel felaketler, kariyer felaketleri ve bunların atomize olması ve bunlara karşı sözün atağa kalkamaması, çünkü konumlandıramaması kendini, çünkü dört bir yandan yeni belirsizlik, yeni şiddet, yeni kamusal felaketin bastırması ile karşı karşıyayız. Peki otosansür veya daralmanın kendisi bu sindiriciliğin içinden bir imkân da sunabilir mi? Ne gibi bir çıkış hayal edilebilir?
Yerimiz de Dar, Yenimiz de Dar - Ne Var! – Rober Koptaş Sayfa:8
Bugünün olağanüstüsü, bu ülkede aykırı ve çatlak sesler için daima olağandı. Kürtlere sorun, Ermenilere sorun, komünistlere sorun… Onlara suskunluk şiddet tehdidiyle dayatıldı, suskunluğa razı olmayanlar ise türlü şekillerde ezildi. Ülkenin en iyi yazarları, en iyi sinemacıları, en iyi gazetecileri, en iyi hatipleri cezaevi gördü. Kültürler, diller, duruşlar, fikirler silindi, itibarsızlaştırıldı, düşman ilan edildi. Üstelik bütün bunlar çoğu zaman bugünkü gibi Olağanüstü Hal’de değil, Olağan Hal’de yapıldı.
Çember Var Ama Yuvarlağı Kim Çizdi? – Mehmet Said Aydın Sayfa:12
Sansür imkân ihtimalini yok saymaz. Otosansür burgu gibi işler insanın içinde. Ama nasıl ki yazının kendi kaderini tayin etme iradesi varsa, yazanın canına tak ettiği bir an da var. Bu an politik siper alışa da tekabül etmez; can yanar. Ten teması mesafesiyle can yanması bu dediğim.
Che Pazarı – Taner Ay Sayfa:15
Guevara’yı “modern ikona” yapan ilk poster Alberto Korda’nın melankolik çehreli Ché fotoğrafıysa, ikincisi de René Burri’nin purolu Ché fotoğrafıdır.
İkinci Yeni’nin Öncü Kitapları – Haydar Ergülen Sayfa:18
Cemal Süreya’nın şiiri hem dağınık hem de şaşırtıcı iken, Edip Cansever’in şiiri daha bütünlüklü bir yapı içinde ve bence daha etkileyicidir. ‘Oluşan’ bir şiirdir Cansever şiiri.
Amerika Dersleri – Miray Çakıroğlu Sayfa:22
Kime sorsanız ‘Harlem çok değişti’ der. Caddenin azıcık daha ilerisinde dünyanın her yerinde büyük şehirlerde görebileceğiniz uluslararası sermaye markalarının şubelerinin birer birer önünden geçiyorsunuz.
Beklesinler (Şiir) – Tahir Abacı Sayfa:24
Medya Notları: Suskun Kamuoyu – Nilgün Tutal, Korkmaz Alemdar Sayfa:26
Biliyoruz Ama Yine de Susuyoruz! Biliyoruz Ama Yine de İnanıyoruz! Denklemi – Nilgün Tutal Sayfa:26
Kitlelerin ikna edilmesi ve yeni teknolojilerin bu iknada oynadığı rolü açıklamak için psikolojik olgulara başvuranlar genellikle kitlelerin egemen fikirlerle özdeşleşmesinde propaganda terimine yaslanır. Bu yaklaşımda sorun olan durum, gündem belirleyen gazetecilerin, editöryal sorumluların, reklamcıların genellikle öznel niyetlerinin, yukarıda kısaca özetlediğimiz Can Dündar’ın yazısında olduğu gibi çözümlenmeye çalışılmasıdır.
Söz Gümüş, Sükût Altınsa Kamuoyu Nedir? – Korkmaz Alemdar Sayfa:30
Bugün karşı karşıya kaldığımız pek çok toplumsal olguyu anlamak/açıklamak için Batı’da üretilen bilgilerden başka umudumuz/ dayanağımız yok. Gelişmeler karşısında insanların ne düşündüğünü ya da nasıl davrandığını ödünç bilgiler olmadan açıklayamıyoruz. Eski Yunan ve Hıristiyan kültürü üzerine oturan Avrupa birikiminin kabaca 20 yüzyılı aşan, devlet denetiminden yavaş yavaş kurtulan, siyasal ve toplumsal yapısının oluşturduğu anlayışın bizde olmadığını bildiğimiz halde açıklamalar için onun birikiminden yardım bekliyoruz.
Zaman Evinde Uğultular (Şiir) – Arife Kalender Sayfa:32
Son Soluğu Kentin (Şiir) – Hüseyin Yurttaş Sayfa:34
Göz Unutsa da, Ses Hatırlar! – Feridun Andaç Sayfa:35
60. yaşın eşiğinde gene sesle sürüyor yolculuğum sevgili okurum. Zamanın sesini içsesimin çınıltısına katarak doğaya dönüyorum yüzümü her sabah… Bu izlerden giderek dokunan bir zamana dönüyor kalemimim ucu…
Feyyaz Kayacan’ın “Çocuktaki Bahçesi”nde Annenin Bir Mekân Olarak Okuması – Şengül Can Sayfa:38
Kayacan çocukluğu bir konak ve annesi üzerinden anlatmıştır. Bahçe yine çocukluğa yapılmış bir göndermedir ki, bu da edebiyatta sıkça rastlanılan bir durumdur. Peki bu bahçenin diğer bahçelerden farkı nedir? Romanı sıradan bir çocukluk anlatısının ötesine çıkartan nedir? Feyyaz Kayacan’da asıl mesele dildir. Metindir.
Bedenler (Öykü) – Phil Klay Sayfa:42
Pardon, seviyorum! (Şiir) – Ali Özgür Özkarcı Sayfa:49
“Şiir ve İntihar” Konusunda Belirtebileceklerim... – Sina Akyol Sayfa:52
Zafer Ekin’in gidişi elbette şok etkisi yaratmıştı bende. Ama gidişinin bende yarattığı şok etkisi, o gidişi saygıyla karşılamama, bir başka ifadeyle o gidişi alkışlamama engel değildi.
Edebiyat Gündemi: Ölümünün 30. Yılında Edip Cansever – Bâki Ayhan T., Fatih Özdemir, Emel Koşar Sayfa:56
Bir Büyük Sıkıntıdan Gelirim (Şiir) – Bâki Ayhan T. Sayfa:56
“geliyorum da nereden / masaya biranın dökülüşünü koymaktan belki / uzaklarda yanıp sönen bir fener / fenerin içinde durmadan yol alan bekçi / bekçinin içindeki boşaltılmış sonbahar / sonbaharda karanfile eğilimli serinlik / ya da karanfili yere çeken gidip geliyorum / yağaraktan bir sağanak gibi / belli ki tanımadığım birinin cenazesinden / cenaze deyince bir şeyin yeşereceğini biliyorum”.
“Cam Önlerinin” Şairi Edip Cansever – Fatih Özdemir Sayfa:60
Edip Cansever şiirininde karşımıza çıkan temalar da genellikle büyük şehir kalabalığıyla şiir kişisi arasındaki ilişki doğrultusunda şekillenir. Yabancılaşma, yalnızlık, sıkıntı gibi şiirinin temelini oluşturan durumlar kalabalıklar karşısında konumlanmış anlatıcı veya şiir öznesinin durumunu yansıtır.
Edip Cansever’in “Tragedyalar I” Şiirinde Boğuşan Zamanlar – Emel Koşar Sayfa:64
Edip Cansever, şiirlerinde insanın dramını çelişkiler, karşıtlıklar bütünlüğünde şiirsel bir dekor içinde hareket halinde yansıtır.
Hınç, Haset, Husumet – Halûk Sunat Sayfa:66
Gerek Scheler, gerekse Nietzsche’nin hınçlılıkla ilgili değinileri, bize, hınçlı kişinin ‘husumet’le yüklü olduğunu söyler öncelikle. Lakin şu var; hınçlılık hali, hınçlı kişinin, kendisinde husumet uyandıran nesne ile ilişkisinin yatay –eşzamanlı– düzlemi, tarihsel derinliği ve somut/gerçek koşulları itibarıyla, ‘patolojik/marazlı’ olanla sağlıklı (nefsi müdafaaya dönük) çıkış yolu arayan düzeyi arasında farklılıklar gösterir.
Alternatif Göç (Şiir) – Mehmet Karaca Sayfa:72
Eğitim ve Ütopyacı Komünler – E. Lâle Demirtürk Sayfa:74
Elizabeth Peabody, Bronson Alcott’ı “entellektüel aydınlığın bir simgesi, toplumda yeni bir dönem başlatma gücüne sahip” biri olarak tanımlamıştır. Bronson’ın arkadaşları ve ailesi de Boston’da yaşarlarken, “yaşamın gizemlerine bir rehber olarak gördükleri kendi gözlemlerinin, düşünce ve içgüdülerinin peşinden gitme uğruna dinsel otoriteyi bir kenara bırakmışlardı.
Tekinsiz Yolculuklar, Göçmen Zihinler, Yazınsal Buluşmalar – Deniz Gündoğan İbrişim Sayfa:82
Bugün İstanbul, neo-liberal yaptırımların, kültürel emperyalizmin, karmaşık yaşam pratiklerinin kavşağı durumundadır. Apter’in sözünü ettiği koşullar içinde konuşlanandan biraz daha farklı olan bu kavşak, kırılgan tarihlerin, korunmasız öznelerin, göçmenlerin, mültecilerin hep birlikte yeniden inşa olabilmeyi arzuladıkları hassas bir bölgedir.
Pencere (Şiir) – Onur Köybaşı Sayfa:86
Yeni Şiirler Arasında – küçük İskender Sayfa:87
Ne yazık ki gizli bir iktidar kurma olarak da algılanabilir tavrım. O yüzden uzun zamandır aklımda olan başka bir yöntemi hayata geçirmeye karar verdim. Genç / yeni şairleri önemsediklerine tanıklık ettiğim şair dostlarımın bundan böyle size yönelik kısa mektuplarını paylaşacağım bir süre. İlk mektup Ogün Kaymak’tan geldi; kendisine çok teşekkür ediyorum
Şiirler (Şiir) – Mehmet Ali Çelik Sayfa:88
Yeni Öyküler Arasında – Nalan Barbarosoğlu Sayfa:89
Yazıyor olmanın zaman zaman geriliminden, zaman zaman coşkusundan metnin fazlalıklarını ya da eksikliklerini göremeyebilir yazar. Bu yüzden metinle arasına bir mesafe koymalı, mümkünse hemen hemen unuttuktan sonra yeniden okumalıdır.
Yazara Veda (Öykü) – Meltem Uzunkaya Sayfa:91
Sarı Işık (Şiir) – Berker Yörgüç Sayfa:93
Dışarıdaki Yarım (Öykü) – Furkan Önen Sayfa:94
Kara Okul (Öykü) – Hüseyin Edemir Sayfa:95
Varlık Kitaplığı Sayfa:97
Salih Bolat ile Söyleşi – Adil İzci Sayfa:97
Şiirlerimin giderek daha imgesel ve anlamsal çokdeğerli bir yapıya doğru evrildiğini görüyorum.
“Sevdadır Kısaltan Geceyi” / TYS – Neslihan Celbişer Sayfa:100
Sevdadır Kısaltan Geceyi Türkiye Yazarlar Sendikası’nın yayına hazırladığı kitap, Sennur Sezer’in ölümünün birinci yılında raflarda yerini aldı. Sennur Sezer’in ölümünün ardından yaşananlar, hissedilenler yer alıyor bu kitapta. Başta sevgili Sennur Sezer’in eşi Adnan Özyalçıner olmak üzere ölümünün ardından sevdikleri onu yalnız bırakmadı. Gazeteci dostları, emekçi dostları, edebiyat camiasından birçok tanıdık isim onun için yazdı. Ölümün soğukluğundan bahsedenler oldu, kimileriyse şiirin emekçi ablasına yakıştıramadı ölümü.
“Muhteşem Tutkularımızın Bir Sonraki Saati” / Özcan Karabulut – Zeynep Delav Sayfa:101
Karabulut’un uzun bir aradan sonra yayımladığı kitabı Muhteşem Tutkularımızın Bir Sonraki Saati kırmızı bir kapakla karşılıyor okuyucuyu. Aslında bu kapakla bizi nasıl yer yer yutkunarak çarpacağını, olayların gerçekliğini ikiye katlayarak kıpkırmızı kestireceğinin de haberini veriyor. Saat yönünde yürüyen erkek figürüne de bakmayın, öyküler kadın öyküleri!
“Başlama Yeri” / Ursula Le Guin – Tolga Aras Sayfa:102
Le Guin’in kitapta kullandığı öğeler dikkatle incelendiğinde, durum ve karakter analizinin daha ağırlıklı olduğu fark edilebilir. Yine yazarın sık sık başvurduğu ve kitaplarında önemli yer kaplayan insanın gelişimi, cinsellik ve toplumsal cinsiyet gibi temalar Başlama Yeri’nde de mevcut.
“Yüz Yüze” / Haz.: Yudum Akyıl - Neval Güven – Tuğçe Isıyel Sayfa:103
Yüz Yüze’nin aile ve çift terapisine dair farklı yaklaşımları tanıtması ve aynı zamanda anlatım dilinin akademik ve teknik bir jargondan uzak olması hem meslektaşlara hem de psikoterapi/psikolojiye ilgi duyan kişilere kolayca hitap etmesi kitabın kuşkusuz güçlü tarafları.
Ogün Kaymak ile Söyleşi – Mitat Çelik Sayfa:104
Şair duruşunuzu koruyorsanız hayata karşı gündelikteki izlekler şiir kurma araçlarınızdan biri olmaktan başka nedir ki?
“Sıkça Sorulan Sorular” / Efe Duyan – Barış Çağrı Genç Sayfa:108
Sıkça Sorulan Sorular, Efe Duyan’ın ince zekâsını, damıtılmış dilini ve aynı dizelerde hem kişisel, hem politik duyarlılığını yansıttığı oldukça güçlü bir şiir kitabı.
“Bu Dansı Bana Lütfeder misiniz Tanrım?” / Anıl Cihan – Alara Karademir Sayfa:109
Her şiir hayatının bir noktasını, bir kaçışını anlatıyor ve en güzel yanı, biz bunu hissederken sadece şairin anlayabileceği mesajlar olduğunu da fark ediyoruz. Böylece bir bilmecenin içerisine düşmüş oluyoruz.
“Ermiş” / Halil Cibran – Yaşar Öztürk Sayfa:110
Ermiş, Beyrut’a gitmek için kıyıda kendisini götürecek ölüm gemisini bekleyen Cibran’ın insanlığa seslenişidir.
Şiir Günlüğü – Gültekin Emre Sayfa:111
Rüyamda hiç şair görmedim. Gören var mıdır, bilmiyorum; duymadım. Rüyasında “şair” gören kişi “romantik” olurmuş. Tensel zevkler yerine “duygusal” ilişkileri yeğlermiş. Uygun ortam oluşmazsa “sevişmez”miş.
KASIM 2016 - KİTAP EKİ
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI