Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

AĞUSTOS 2016

Çizgiyorum – G. Öykü Doğan Sayfa:2
Shakespeare’den Para ve Ölüm Manzaraları – Cevat Çapan Sayfa:4
Şu günlerde Shakespeare’in hisse senetleri oldukça yüksek edebiyat borsasında. Bunun en önemli nedeni ünlü yazarın ölümünün 400. yıldönümü olması. Bizim buralarda İstanbul Tiyatro Festivali de bu fırsattan yararlanarak programına birkaç Shakespeare gösterisi aldı. Macbeth, Hamlet, Coriolanus, Shakespeare’in Bütün Ölümleri bilet bulabilenler ve alabilenler için bir hayranlık pekiştirme vesilesi oldu böylece.
“Kuru Gürültü” – Özdemir Nutku Sayfa:6
Karanlığın aydınlığa dönüştüğü komedyada, Beatrice adındaki bu cesur feministi önce on altıncı yüzyılda Blackfriars Tiyatrosu seyircileri izlediler, sonra dünyanın her bir yanındaki seyirciler. Beatrice’in sesi dört yüz yıldır hâlâ kulaklarımızda.
Shakespeare 400 – Miray Çakıroğlu Sayfa:12
Shakespeare’in bir endüstri haline geldiği konusunda kimsenin şüphesi yok. Yorumlar ve yeniden yorumlamalarda kendisinden başka bir şeye dönüşmüş olabileceği şüphesi ise sürüyor.
Polanski Sineması Odağında Macbeth’in Alacakaranlıkla İmtihanı – Duygu Kankaytsın Sayfa:15
Polanski’nin Kanlı Saltanat olarak uyarladığı Macbeth, Shakespeare’in olay dizisine sadık kalmakla birlikte onun şiirselliğinden daha koyu ve kanla işlenmiştir. Polanski sinemasında sıkça görülen şiddet olgusu, bu filmde iktidar hırsıyla anlatılır. Özellikle filmin dayandığı yer alacakaranlık vurgusudur.
Kemal Aydoğan ile Söyleşi – Betül Dünder Sayfa:19
İktidarın akıllılarının tek çözemeyeceği şifre deliliktir. Çünkü deli olmadan delilik bilinemez. Bugünün politik diline şöyle tahvil edebiliriz bunu: iktidara iktidar diliyle karşılık vermeyip, kendi direniş dilini kuracaksın ve onu ciddiye almayacaksın. Onunla aynı dairenin içinde durmayacaksın. Bence Gezi bu anlamda bir dilin kazanılmasına büyük katkı sağlamıştır.
Senin Kanatlarınla (Öykü) – John Steinbeck Sayfa:26
“Sahilde Kafka”dan Esinle ‘Fantastik Anlatı’ ve ‘Yaratısal’ Kaygı – Halûk Sunat Sayfa:27
Sahilde Kafka, Tzvetan Todorov’un ‘Edebî Türe Yapısal Bir Yaklaşım’ başlığı altında dile getirdiği ölçüler dikkate alındığında, ‘fantastik’ türde bir roman olarak ni¬telendirilebilir mi?
Taşra Sıkıntısından İbrahim’in Bunaltısına Kemal Bilbaşar’ın “Denizin Çağırışı” – Şengül Can Sayfa:34
Toplumcu gerçekçi kimliği ile tanınan Kemal Bilbaşar, genelde güdümlü eserler yazmıştır. Denizin Çağırışı romanı ise diğerlerinden ayrı bir yerde durur. Arka kapak yazısında da belirtildiği gibi edebiyatımızda psikolojik yabancılaşmanın konu edildiği ilk romandır. Ve hâlâ hak ettiği yerde değildir.
Kıbrıs’ta Zaman: “Yekpare Geniş Bir An...” – Çiğdem Ülker Sayfa:38
Desdemona’nın hayaleti Magosa kalesinde, Othello Kulesi’nde hâlâ geziyor; benimse Namık Kemal’in mahzun şiiri kulaklarımda. “Ölürsem görmeden millette ümid ettiğim feyzi/ Yazılsın seng-i kabrimde; vatan mahzun ben mahzun.”
Atılgan ve Proto-Feminist Bir Karakter Olarak Züleyha – Deniz Özbeyli Sayfa:42
Züleyha tarafından zorla alıkoyulmuştur Yusuf. Zorla alıkoyulmak. Evli bir kadın Züleyha. Hoş, evli de olsa bekâr da olsa açıkça bir erkeğe olan ilgisini gösterebilme cüreti az şey değildir. Kötü bir şey mi Züleyha’nın yaptığı? Rivayetler ve yorumlar muhtelif olabilir. Lakin gerçek olan bir husus varsa o da Züleyha’nın arzularını saklamayan bir kadın olduğudur.
Michel Tournier’de Görüntünün Sihri – Nilgün Tutal Sayfa:46
İmgenin köleliğinden kurtulmak için onu okumak gerekir, okumayı bilmek gerekir. Tournier bunu çok güzel serimlemiş; edebî imgenin güzelliği, imgenin yarattığı kölelik düşüncesini daha iyi kavramamızı sağlamıştır.
Okurken / 19 – Sabit Kemal Bayıldıran Sayfa:50
Toplumda ‘sivilleşme’ geliştikçe Devlet’in bize dayattığı kavramlar, anlayışlar da sorgulanmaya başlayacaktır. Resmî ideolojinin savunucularının, elbette, bu ideolojinin sorgulanmasından rahatsız olmaları doğal.
Yücel Kayıran ile Söyleşi – Cemal Atay Genç Sayfa:54
Cumhuriyet dönemi Türk şiirinin seküler çatısını Garip şiiri, özellikle Orhan Veli kurmuştur. 60’lı yılların genç şairleri, kuruluş döneminin şairleri değildir; bu evreden sonraki ilk kuşaktır. Biçim bakımından doğuş sancısının bitmiş olduğu tartışılıyor. Ama içerik bakımından farklı durumlar söz konusu. Seküler yaşam biçimini dile getiren bir şiir kendini inşa etmiş görünüyor.
Eski Bir Tanıdığın Ziyareti (Öykü) – Sezer Duru Sayfa:60
Geçit (Şiir) – Gülümser Çankaya Sayfa:61
Cemal Süreya Üzerine Kısa Bir Yazı – Ali Özgür Özkarcı Sayfa:62
Tarih, Cemal Süreya şiirinde asla iktisattan bağımsız değildir. Bu nedenle Cemal Süreya şiirinde, coğrafya geniş bir yer tutar. Salt Cumhuriyet ile de sınırlı değildir, şiirler coğrafi olarak Osmanlı’ya, Fenike’ye, özellikle de Akdeniz ve Ortadoğu’ya yayılır.
Yaylı Çalgılar Serenadı (Şiir) – Hakan Cem Sayfa:67
Edebiyat Gündemi: Yusuf Alper ve “Dünyanın Gürültüsü” Sayfa:68
“Sadece Bir İnsan Olduğunu Hatırla” – Nisa Leyla Sayfa:68
İyi’yle kötü’nün savaştığı ilk çağlardan beri, insanlığa ulaşmak için yapılan uyarı bağırtılarının mirasçılarından Yusuf Alper’in kanaması, ilk kitabı “Kanayan Şiirler”den son kitabı “Dünyanın Gürültüsü”ne kadar, toplumsal bir varlık olan insana ve insanlığa çalışmış, insanın hem bireysel-içsel sorunlarını, hem toplumla olan çatışmalarını, hem de yaşadığı çağın her türlü meselesini dile getirmiştir.
Haydar Su Ver Haydar (Şiir) – Yusuf Alper Sayfa:74
“Yolda” ve “Dünyanın Gürültüsü” Işığında Yusuf Alper Şiiri – Yunus Koray Sayfa:75
Sevgili Cemal Süreya bir yazısında “Ve Yusuf Alper’i ‘Zamanın Kırılan Aynasında’ sevmek. Anadolu şiir duyarlığını dipten sürdürüyor Yusuf. Büyük Hüzün” diye yazmıştı. Eğer Cemal Abi Yolda ile Dünyanın Gürültüsü’nü görebilmiş olsaydı, çok daha sevinir, mutlu olurdu.
Hayatın Örüşünde Eleştiri – İbrahim Oluklu Sayfa:79
Ülke gerçekliği, temel hayat kazanımı içindeki biçimini dünya görüşü farklılaşması ve estetik farklılaşma üzerinden örüyor. Bu örüşte yerini almış eleştiri, “süren”in ve “olgusal”ın diliyle konuştu, konuşacaktır.
“Kuyucaklı Yusuf ” ve Hegemonik Erkeklik – Rahime Sarıçelik Sayfa:81
Yazarın sosyal bir sorun olan ve baskıcı toplumlarda daha çok gözlemlenen “taciz ve tecavüz” olgularını öykülerinde ve diğer iki romanında olduğu gibi bu kitapta da yine dillendirdiğini görürüz. Eserde hegemonik erkeklik olgusunun en baştaki timsali Şakir’in on iki yaşındaki küçük kız çocuğu Kübra’ya tacizi ve sonra da tecavüzü Kübra’nın derin bakışları aracılığıyla roman boyunca sürekli hissettirilmiştir.
“Sesini Kaybeden Şehir” – Atakan Yavuz Sayfa:86
Siyasal tarihimiz aslında sesin de tarihidir. Osmanlı’nın coğrafyasıyla “Karagöz ve Hacivat”taki seslerin, şivelerin haritası paralel şekilde artar ya da azalır. İktidar değişince ses de değişir genel olarak.
Baraka (Şiir) – Fatih Kök Sayfa:88
Türkiyeli Bir Aydın Daha Ayrıldı Aramızdan: Hakkı Devrim – Yusuf Çotuksöken Sayfa:89
Dünya görüşü açısından değerlendirmek gerekirse: Hakkı Beye “liberal muhafazakâr demokrat” denilebilirdi. Peyami Safa’ya olan hayranlığını hep belirtmişti. Dünya görüşünde Peyami Safa, Cihat Baban gibi yazarların etkileri belirgindir. Sol düşünceye karşı tutumu hep mesafeli olmuştur… Kendisinden bu bilgi ve zekâ birikimiyle çok iyi solcu olabileceğini söyleyenlere gülümsemeyle karşılık verirdi…
Yazevinde – Şiir Haydar Ergülen Sayfa:93
Zaman gittikçe... Bu cümleyi tamamlamayın sakın! Ben de bilerek yarım bıraktım, zaman gittikçe... Yazacaklar çoğalıyor. Kitaplığımda yan yana duran kitaplardan söz eden bir yazı yazmak isterim örneğin, o duygudan. Tesadüfen yan yana gelişlerinden ya da o kitapların nasıl yan yana getirilmiş olduklarına duyulan şaşkınlıktan.
Şiirler – Salih İpek Sayfa:96
Varlık Kitaplığı Sayfa:97
Feridun Andaç ile Söyleşi – Günay Güner Sayfa:97
Mesleksizleştirilen bir toplum çabuk çözülür. İnsanın hiçbir şeye güveni kalmaz.
Zehra İpşiroğlu ile Söyleşi – Ayşe Andaş Sayfa:100
Yazar olarak ben yokum bu romanda. Bu benim için de ilginç bir deneyim oldu.
“Rübab-ı Şikeste-Tevfik Fikret” / Mehmet Kanar – Merve Akıncı Almaz Sayfa:102
Kanar’ın bu titiz ve incelikli çalışması; Tevfik Fikret’i okuyup incelemek; şiirlerinden yola çıkarak Batılılaşma sürecini ve bu süreçte toplumda, ülkede, siyasette, edebiyattaki değişimleri ve oluşumları gözlemlemek; aynı zamanda Osmanlıca metne yaklaşım ve çözümlemeyi öğrenmek açısından oldukça kapsamlı bir kaynak.
Veysel Çolak ile Söyleşi – Aslıhan Tüylüoğlu Sayfa:103
Dille oynamak, şiiri dilsel ve biçimsel bir oyuna indirgemek bana göre değil.
“Ada Sularında” / Adil İzci – Rüstem Kurtoğlu Sayfa:106
Olağanüstü duyarlıklarıyla hep iyinin ve güzelin yanında konumlanan edebiyatçı, o güzelim İstanbul’una hepten darılabilir mi? Adil İzci, bu konuda tanıyı koyuveriyor: “Hem benim derdim İstanbul’la değil ki, kaosuyla.”
Erkut Tokman ile Söyleşi – Fatma Yeşil Sayfa:107
Dilin boyutlarına temas etmek, her şairin boynunun borcudur.
“Sessiz Düğüm” Üzerine Bir Sohbet – Mustafa Köz, Evren Erol, Ali Karataş Sayfa:108
Mustafa Köz’ün Sessiz Düğüm’ü için kitaba desenleriyle ortak olan heykeltıraş Evren Erol, Mustafa Köz ve okuru Ali Karataş bir söyleşi yaptı. Bir aşk ekseninde dönüyor gibi görünse de, insanın varoluş sorunlarını irdeleyen şiirler ve kitabın yazılma süreci üzerine yapılan söyleşide, şiir-mekân, insan-toplum ilişkisiyle birlikte disiplinler arasılık, şairin ve resmin yaratma sıkıntıları da tartışılıyor.
“Yükşehir” / Özgür Çakır – Arzu Uçar Sayfa:110
Yükşehir’deki 12 öykünün 11 tanesi erkek karakterlere ait. Kadınlar bu öykülerde eş, sevgili, anne, çocuk olarak bir arka plan oluşturuyorlar. Eril karakterlerin şehirle mücadelelerinin amacı oluyorlar. Son öyküde ise yazar anlatıyı bir kadın karaktere bırakıyor ve bizi yüklerimizden kurtaracak olan vapur kaçırma macerasını o kadınla gerçekleştirme sözü vererek bitiriyor öykülerini.
Şiir Günlüğü – Gültekin Emre Sayfa:111
Keşke şiir kitaplarının kapakları Hüseyin Peker’in Yıldızlara Çok Yakınım’ı (Şiiri Özlüyorum Kitaplığı Mart 2016) gibi olmasa, ama oluyor işte. Amatör demeye dilim varmıyor, çünkü amatörün de acemi bir güzelliği vardır, bunda o da yok.
AĞUSTOS 2016 - KİTAP EKİ
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI