Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

TEMMUZ 2014

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Cumhuriyet Aydınlanmasında Sabahattin Eyüboğlu – Mehmet Atay Sayfa:4
Düşünün 27 Mayıs oluyor, en büyük Atatürkçü, Mustafa Kemal’i savunanlardan birisi Sabahattin Eyüboğlu. Fakat o 27 Mayıs’tan sonra üniversiteden uzaklaştırılan 147’lerin içerisinde, ilk üniversiteden atılan öğretim üyelerinin içerisinde Sabahattin Eyüboğlu da var, onu hiç unutmuyorlar, çünkü o, raporlara, dosyalara girmiş bir kere
Sabahattin Eyüboğlu’nun Şiir Düşüncesi – Bâki Asiltürk Sayfa:8
Sabahattin Eyüboğlu’nun on yıllar içinde kaleme aldığı denemelere bir bütün olarak bakıldığında paradoksal denebilecek durumlarla karşılaşılır. Sözgelimi bir yandan (1930’larda) Yahya Kemal’in klasiğe olan ilgisine hayranlıkla yaklaşırken öte yandan (1940’larda) Orhan Veli’nin yıkıcı-kurucu yeniliğini övgüyle karşılar. 1930’larda saf şiire yakın duran Eyüboğlu bu zevkinden tamamen vazgeçmemekle beraber 1940’larda şiir zevkinin kapılarını Orhan Veli şiirine de açar, yeni şiirde en çok da yeni hayatla ilişkiye ve biçemdeki aydınlık tutuma alkış tutar.
Sabahattin ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun Eserlerinde Türkülerin Sesi – Emel Koşar Sayfa:12
Sabahattin Eyüboğlu, halk türküleriyle Batı müziğinin kaynaşabileceğini hem Bartok gibi memleketimizde incelemeler yapmış Batılı ustaların uyarlamalarından hem de kendi bestecilerimizin verdikleri örneklerden yola çıkarak anlatır. Batı müziğiyle uzlaşamayan tek sesli ve sadece aşk konulu alaturka müziğe karşı çok sesli halk türkülerimizin insanı her yönüyle derin ve sıcak bir şekilde anlattığını ifade eder.
Aile İçindeki Sabahattin Eyüboğlu – Rahmi Eyüboğlu Sayfa:15
Ben aile içindeki en büyük acıların Sabahattin Eyüboğlu yüzünden yaşandığını gördüm evde. Bunlardan ilki Sabahattin Eyüboğlu’nun Maltepe’ye götürüldüğü zamanki acı. Dedemi ben hiç böyle görmemiştim, çok şaşkındı, çok üzgündü, ne yapacağını şaşırmıştı ki talebelerinden duyduğum Bedri Rahmi ile o anki Bedri Rahmi’yi kıyasladığımda hiç oturtamıyorum.
Sabri Esat’tan Yaşar Nabi’ye Dost Mektuplar – Mehmet Rifat Sayfa:18
“Bakış Açısı” okurlarına söz konusu mektuplardan çıkardığım özel bir sözlüğü, “Mektupların Kendi-Sözlüğü”nü sunmak istiyorum: Sabri Esat gibi Fransızca söylersek, mektuplara özgü bir “Autodictionnaire Sabri Esat” bu. Sabri Esat’ın daha çok dönemin yazarlarına, kendi şiirlerine ve yakın arkadaşlarının yapıtlarına yönelik eleştirel gözlemlerini belirgin kılmaya çalıştım.
Kargalar (Şiir) – Oya Uysal Sayfa:24
Boğaziçi: Bir Rüya Müzesi – Haydar Ergülen Sayfa:26
“Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer” diyen Yahya Kemal ile “Boğaziçi’nde doğarak ve büyüyerek onun hususi şivesini ruhiyle duymuş olmayı hayat için bir talih biliyorum,” diyen Abdülhak Şinasi Hisar. İstanbul’un ve Boğaziçi medeniyetinin iki müstesna adı. Ortak tutkuları ve sevdaları İstanbul olmuş, öte yandan yaşamöyküleri de pek çok yakınlık ve benzerlikler taşıyor.
Sen Denilen Hayatta (Şiir) – İbrahim Oluklu Sayfa:28
Yazıda Görünen, Görünmeyen – Feridun Andaç Sayfa:30
Tasarlayarak çalışan, kitabını kuran; bir imin/imgenin, duygu/düşüncenin ardına takılarak konuyu/kitabı kendi akışına bırakan… Ama bir üçüncü yol da var benim için, ki en sıkıcısı da budur, yazdıklarını toparlayıp bir kitaba dönüştürmek. Zaman zaman kaçınılmaz olsa da; ben, hep bu “üçyol”un (üç tarz-ı siyaset gibi) yolcusu oldum yazıda yaşarken.
Adının Nesrin Olduğunu Sandığım Birinin Günlüğünden Elime Geçen Bölüm (Şiir) – Yavuz Özdem Sayfa:32
2014 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Sayfa:34
Dergimizin yayına başladığı 1933 yılından bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni değerler kazandırma’ çabası, 81. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluşturuyor. Bu yıl şiir dalında Miray Çakıroğlu, öykü dalında ise Nurullah Kuzu ödüle değer görüldü. Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri’ne katılım, her yıl olduğu gibi yine yoğundu. Şiir dalında ön elemeden geçirilerek seçici kurula sunulan dosyalar Onurcan Çakır, Emre Polat, Arif Erguvan, M. Akif Gündoğdu, Miray Çakıroğlu, Müslim Çizmeci, Mehmet Karaca, Deniz Özturan, Neşe Umut, Özkan Dursun imzalarını taşıyordu. Gülseli İnal, Sinâ Akyol, Abdülkadir Budak, Metin Cengiz ve Enver Ercan’dan oluşan şiir seçici kurulu yaptığı değerlendirme sonucu, ödülü oybirliğiyle Miray Çakıroğlu’nun “Taşların Sesi Kesildi” adlı dosyasına verirken; Özkan Dursun, Onurcan Çakır, Müslüm Çizmeci ve Mehmet Karaca’nın dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu. Öykü dalında ön elemeyi geçenler M. Kaan Bakkalbaşı, Nurullah Kuzu, Demet Çaltepe, Zeynep Çağla Şimşek, Bilal Akar, Melike Belkıs Aydın, İbrahim Resnelli, Atiye Gülfer Kaymak, Arda İnal, Uğur Yetkin, Güney Güneri’nin dosyalarıydı. Nursel Duruel, Feyza Hepçilingirler, Hatice Meryem, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Feridun Andaç’tan oluşan öykü seçici kurulu, ödülü Nurullah Kuzu’nun “Kırkyama” adlı dosyasına verirken; Melike Belkıs Aydın, Demet Çaltepe ve Uğur Yetkin’nin dosyalarını ‘dikkate değer’ buldu.
Miray Çakıroğlu ile Söyleşi Sayfa:35
Şimdi Boşver İntikamı (Şiir) – Miray Çakıroğlu Sayfa:38
Nurullah Kuzu ile Söyleşi Sayfa:40
Bay S. Qûnek’in Arka Bahçesi (Öykü) – Nurullah Kuzu Sayfa:43
Buhar Anlaşması (Şiir) – Mehmet Karaca Sayfa:45
Bir Kentten Ayrılamamanın Olası Nedenleri (Öykü) – Melike Belkıs Aydın Sayfa:46
Genç Mualla K.’nın Acıları (Şiir) – Onurcan Çakır Sayfa:50
Eksik (Öykü) – Uğur Yetkin Sayfa:52
Cennet Yitiği (Şiir) – Özkan Dursun Sayfa:54
Ölüme Güzelleme (Öykü) – Demet Çaltepe Sayfa:56
Sırat Köprüsünde Bomba Paniği (Şiir) – Müslim Çizmeci Sayfa:57
Erdoğan Alkan’ın Ardından: Kır ile Kent Arasında Bir Ozan – Şeref Bilsel Sayfa:58
Erdoğan Alkan, destansı şiirde yeni bir eşik koyar önümüze: geniş bir coğrafyanın, farklı milletlerin hüznünden mayalanmış çoğulcu (direnenlerin destanı) bir bakışla yapar bunu. Başta Amerika olmak üzere, Batılı emperyalist ülkelerin Ortadoğu topraklarına karşı giriştikleri yer altı ve üstü savaşlarına karşı geniş cepheli bir itiraz.
Mehmet Raşit Öğütçü ya da Nam-ı Diğer Orhan Kemal – Ali Yıldız Sayfa:62
En verimli çağında, 2 Haziran 1970 tarihinde elli altı yaşında yaşamdan ayrılan Orhan Kemal’in cenazesi, yurda getirilmek üzere Yazar Necati Cumalı ve yayıncısı Oğuz Akkan tarafından alınarak, Sofya’dan yola çıkarıldı. Edirne’den Babaeski’ye ulaşan cenaze arabasının önü kesilmişti. Kafile şaşkındı. Cenaze arabasını durduran kişinin elinde bir demet çiçek, üzerindeyse şu kısacık cümle yazılıydı: “Biz işçiler, hatıran önünde saygıyla eğiliriz.”
Okurken 13 – Sabit Kemal Bayıldıran Sayfa:66
Yüzümüzü Batı’ya döndüğümüz için, bizi arkadan değil de önden hançerleyenlerin (!) diline, Fransızcaya, İngilizceye kucak açtık. Arapça-Farsça düşmanlığı o raddeye geldi ki, Doğu’ya kapattığımız sınırların kapılarını Batı’ya sonuna kadar açtık.
Bazı Çeviri, Terim ve Dil Sorunları – Nizamettin Uğur Sayfa:70
Bizdeki bazı yazınsal-dilbilimsel terimlerin anlam ve kapsamlarının Tanzimat’tan bu yana tartışıldığını, bazılarının anlam değişmelerine ve genişlemelerine uğradığını biliyoruz. Batı kaynaklı terimler ile bizdeki terimler arasında da anlamca örtüşme sorunları çıkmıştır, çıkacaktır da. Tüm bunlar tartışılırken, dilin uzlaşımsallık temelli işleyişi, dil göstergelerinin artsüremlilik sürecinde anlamca değişebilirliği dikkatten kaçırılıyor.
Eski Gökyüzü (Şiir) – Kadir Aydemir Sayfa:72
İç-ses (Şiir) – Okan Alay Sayfa:74
Kanser Musikisi (Şiir) – Alphan Akgül Sayfa:75
“Eski Bir Fotoğraftan Yola Çıkarak” Resim Mekândır, Edebiyat Zaman – Çiğdem Ülker Sayfa:76
“Eski Bir Fotoğraftan Yola Çıkarak”ın yazarı Ülkü Yalım Günay uzun yıllardır resim yapıyor. Boya ile kurduğu ilişkinin bir benzerini belli ki öykülerinde cümlelerle yaşıyor.
Varsa Duran (Şiir) – Erguvan Sayfa:77
Çün– (Şiir) – Harun Atak Sayfa:78
Karikatür, Edebiyat Bağlamında Algısal Süreç ve İmgesel Çağrışımlar – Hasan Efe Sayfa:79
Algı, anlamlandırmadan yorumlamaya geçerken imgesel süreç başlar. Burada algılayan özne yaşamsal gerçeklikteki algılanan nesneler ile hayal gücü arasında anlamsız ya da mantıksız bağlantılarla imgesel bir tasarım oluşturur. Zihinde oluşan bu tasarımın gerçeklikte bir karşılığı bulunmaz.
Elbistan ya da Pepuk Kuşu Söylencesi – Murat Tuncel Sayfa:83
Ankara otogarından Elbistan’a gidecek otobüsümüz hareket edince şehirden çıkar çıkmaz bize bozkırların eşlik edeceğini düşünüyordum, ama kentin yoksul evleri de geride kalınca yolumuz yeşil vadilere daldı.
Olmaya Devlet Cihanda (Şiir) – Alper Beşe Sayfa:87
Göçebe Budayıcı (Şiir) – Fuat Çiftçi Sayfa:90
Varlık Kitaplığı Sayfa:91
“Sürgündeki Rüzgâr” / Şeref Bilsel – Kadir Taşdelen Sayfa:91
Kuşağının güçlü sesi Şeref Bilsel’in şiir serüveni tam da hak ettiği gibi Altın Portakal Şiir Ödülü’ne layık görüldü ve Yitik Ülke Yayınları da onun şiirdeki bu seyr-ü seferini tek bir kitap altında topladı. “Sürgündeki Rüzgâr” ismiyle hazırlanan kitapta şair ilkgençlik yıllarından –1990’ların başından– bu yana yakasına yapışan şiirlerini bir araya getirdi.
“General Uçtu” / Mehmet Zaman Saçlıoğlu – Hasan Akarsu Sayfa:93
Mehmet Zaman Saçlıoğlu, 1955 Bursa doğumlu olup öykü, şiir ve söyleşi türündeki yapıtlarıyla tanınıyor. “General Uçtu” adlı bu ilk romanında, Köy Enstitülü bir öğretmenin ve ailesinin 12 Eylül 1980 Darbesi sonrasında çektiği acıları yansıtıyor.
“Tercümen” / Süreyyya Evren – Can Semercioğlu Sayfa:94
Tercüman, Süreyyya Evren’in yaklaşık bir yıl içinde yayımladığı üçüncü romanı. Üçü arasında belirli paralellikler ilk elde göze çarpıyor. “Hiç Kimseyi İlgilendirmeyen Kişisel Bir Felaket”te gördüğümüz kentli birey kaygıları “Başbakan’ın Krallığı”nda açıktan politik bir havaya bürünüyor. “Tercüman”da da politik eleştirinin farklı düzeylerde devam ettiğini görüyoruz.
Selçuk Altun ile Söyleşi – Gülce Başer Sayfa:96
“Sol Omzuna Güneşi Asmadan Gelme”nin bir kendini arama/bulma (kısa) romanı olduğu doğrudur.
“Hayatın Anlamı ve Psikoterapi” / Viktor E. Frankl – Nuriye Bilici Sayfa:98
‘Varoluş analizi’ teorisiyle psikiyatri alanının önde gelen bilim insanlarında olan Frankl’ın eserinden öğreneceğimiz çok şey var.
Jale Sancak ile Söyleşi – Nursel Duruel Sayfa:99
Gerçekten yaşanmış iki olaydan, iki gazete haberinden yola çıkarak yazdım bu romanı. Tam da şiddet üzerine bir şeyler söylemek istediğim bir anda düşüverdiler önüme.
“Avare Çalı ve uzaKTan” / A. Adnan Azar – Hüseyin Alemdar Sayfa:101
Sevgili Adnan, merhaba! Yeni kitabının Avare Çalı olacağını söylemiştin de gideceğini ima etmemiştin. Gidişine de, bu hayata da itirazım var.
Murat Gülsoy ile Söyleşi – Beyza Becerikli Sayfa:102
Aslında romanda sadece bir oryantalist var, o da gemideki yaşlı ressam. Osmanlı’ya ve İstanbul’a oryantalist olarak bakan bir tek o var. Diğerleriyse, oryantalistleri okumuş, oryantalistlerin farkında olan ama bu kayıp gidecek olan kültürü kayıt altına almak isteyen daha modern tipler.
Halil İbrahim Polat ile Söyleşi – Servet Gündoğdu Sayfa:103
Şiirin sahih biçimi lirizmle kurduğu ünsiyetle açıklanagelmiştir. Epik, popülist, deneysel, görsel vb. gibi sıfatların giydirildiği metinlerle meselenin bir “problematik” gibi sürekli irdelendiğini ve etrafında fırtınalar koparıldığını gözlemliyoruz.
“Ah Biz Şairler” / Cihan Oğuz – Nisa Leyla Sayfa:105
Cihan Oğuz kim? Şiirler ve şairler arasında cebelleşen biri mi? Yazdığı şiirler yetmemiş, şiirimin neresindeyim, neresindeyiz şiirin demiş, büyük bir hesaplaşmayla kendini baş başa bırakmak yerine, bu hesaplaşmayı bir iç döküş, bir yüzleşme olarak bizimle paylaşmayı yeğlemiş biri.
“Oyun” / Filiz Elasu – Duygu Altın Sayfa:106
Filiz Elasu’nun ilk romanı Oyun, çok katmanlı yapısıyla toplumumuzdaki sosyal, siyasal, ekonomik yapıya eleştiriler yöneltirken, felsefi okumalara da açık. Üstelik tüm bu eleştirel ve felsefi yaklaşım kurgunun içine çok güzel serpiştirilmiş.
Hasan Cüneyt Bozkurt ile Söyleşi – Tankut Baler Sayfa:107
Bildiğiniz gibi taklitten çok farklı bir şeydir doğurganlık. Nasıl ki çocuk ebeveynin kopyası değilse sonra gelen de öncüllerinin kopyası değildir, belki onu aşmak için çaba gösteren bir versiyonu olabilir, diye düşünüyorum.
Şiir Günlüğü – Gültekin Emre Sayfa:108
Murathan Mungan yeni bir şiir kitabı arifesinde birkaç dergide birden yayımlıyor son dönem şiirlerini. Bizi kitaba hazırlıyor: “otların sayfasını çeviren rüzgârıı/suyunu sayıklayan ırmağı/ topraktan yapılma şiiri öpen yaprağı kıymete kardeş bildin”. Murathan Mungan’ın yeni şiirlerinde “gurbeti bilmeyen bulutlar”ı gördüm, okudum. (Varlık, Mayıs 2014) “gerçeği güne ağır gelen metafor”ların “sarp bilgi”sini düşündüm.
Şimdi Haberler... – Gülce Başer Sayfa:110
TEMMUZ 2014 - KİTAP EKİ
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI