Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

HAZİRAN 2014

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Gezi Sürecinde Kayan Katmanlar - Yeni Kıtalar – Süreyyya Evren Sayfa:4
Türkiye Afganistan olmazsa, Gezi gibi bir aşağıdan hareket yaratmayı sonunda başarabilmenin ödülünü alacak ve daha ne yaşadığının neden yaşadığının farkında bir topluma dönüşecek gibi görünüyor.
Kamusal Alanda Değişimler (1983-2013) – Jean-Louis Fabiani Sayfa:9
İşgal hareketinin yarattığı yeni uzamsal örgütlenmede önemli olan, bir başka dünyanın mümkün olduğunu ortaya koymaktır.
Ortak Olmayan Bilgi: Kuşatıcı Bir Sözlük – Pelin Tan Sayfa:15
İçinde bulunduğumuz somut aşamada, yerel hareketler yereli aşan ağlara bağlı kendi kendine örgütlenmiş ortak girişimler sunuyor, rizomatik dağılım ve artı değer oluşturabiliyorlar. Öte yandan, çeşitli şehirlerdeki “işgal”, şimdiden mevcut toplu direniş pratiklerini bir araya getiren bir alanı –farklılıklardan oluşan ortak bir alanı– devreye sokuyor
Söylemlerin Ortağı Çevirmenleri Es Geçenlere İnat – Mehmet Rifat Sayfa:22
Kimi yayın organlarında çıkan kitap değerlendirmelerinde ya da bazı yazı derlemelerinde genellikle çeviri yapıtlardan bol bol alıntılar yapılır, bu alıntılara dayanılarak görüşler geliştirilir, ama nedense yabancı yazarların Türkçedeki “söylem ortağı” sayılan çevirmenlerden söz edilmez, onların adları belirtilmeden geçilir.
Saygılarımla (Şiir) – küçük İskender Sayfa:24
Salih Bolat ile Söyleşi – Berken Döner Sayfa:26
Nesnelerle ilişkim, verili gerçekliğe itirazımı dile getirmek için, beni kuşatan gerçekliği, bir şair olarak estetize etme çabasından başka bir şey değildir.
Enver Ercan’ın Rüya Şiirleri – Haydar Ergülen Sayfa:30
Enver Ercan’ın şiiri epik ya da lirik olarak adlandırılabilecek bir şiir olmaktan çok, ironik bir şiirdir.
Silahı Gösterirsen Bir Kere, Patlatacaksın! (Öykü) – Altay Ömer Erdoğan Sayfa:34
Medeniyetin Durumu Şiir Olursa... – Ali Günvar Sayfa:38
Kitapta ‘yara’, bir insanlık durumu olarak çıkmaktadır karşımıza. ‘Yara’ imgesinin diğer imgelere nispeti, klasik romanda ‘tip’in diğer karakterlere nispeti gibidir. Haddizatında Hilmi Yavuz’un diğer kitaplarında da bu ilişki ve oranlamayı gözlemek ve izlemek mümkündür.
(AKDTYK) TDK’nin DBTS’si Üzerine Nizamettin Uğur Sayfa:42
Söz sanatlarının sınıflandırılma biçimi ve hangilerinin mecaz (trope) kapsamında yer alması gerektiği tartışma konusu yapılmış olsa da, belagatte ve retorikte, “mecaz” için “benzerlik ya da yakınlık, komşuluk vb. ilgisi”, “istiare” için ise “benzerlik ilgisi” sözleri ana öge olarak geçirilir tanımlarda.
Edebiyat Gündemi: 50. Ölüm Yıldönümünde Halide Edib Adıvar Sayfa:48
Ölümle-Ölümsüzlük Arasındaki Çizgide Türk’ün Ateşle İmtihanı – Hülya Bulut Sayfa:48
Türkün Ateşle İmtihanı (her ne kadar otosansüre uğramış olsa da) Halide Edib Adıvar’ın genel olarak tüm insanlara, özellikle de kadınlara nasıl yaklaştığının açık izleriyle dolu bir eserdir.
Gel-git (Şiir) – Gonca Özmen Sayfa:52
Halide Edib Adıvar’ın İdeal Öğretmen Tipi: Tatarcık – Muharrem Kaya Sayfa:53
Toplumun eğitilmesinde çocuğun ve kadının eğitilmesi, Halide Edib’in romanlarında temel meselelerden biri olarak ele alınmıştır.
Cortazar 100 Yaşında – Çiğdem Ülker Sayfa:58
Cortazar’ın öykü kişileri zamanın ve evrenin sırrıyla hayatın akışı içinde karşılaşırlar. Bir tür delilik hali, bir trans durumu, mantık dizgesini zorlayan bir mucize ve bu mucize halinin tanıkları ve kahramanlarıdır onlar.
Seni Seviyorum Ahmet (Şiir) – Arife Kalender Sayfa:61
Bir Okuma Yolculuğu Olarak: “Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu” – Hülya Soyşekerci Sayfa:62
Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu, doğrudan okura hitapla “sen” diye başlamaktadır. Bu “sen” hem metnin içindeki Okur’dur hem de metni okuyan okurdur. Aynı kurguda iki ayrı okurun sık sık buluşması hayli ilginçtir. Belirttiğimiz gibi, ilk roman kurgusunun başlangıç sahnesi bir istasyondur. Bu sahne, roman türünün ilk örneklerinden bu yana görülen “yolculuk” formatına işaret eder.
Üflemeli Çalgılar Müzesi (Şiir) – Osman Olmuş Sayfa:67
Hayaller ve Gölgeler Şehrinde – Handan İnci Sayfa:68
Murat Gülsoy edebiyatımızda çokça kullanılmış bir temayı ele alır gibi görünüyor ama, gerek melez kimlikli Fuat’ın yaşadığı kültür çatışmasında gerek oryantalizm konusuna İstanbul bağlamında getirdiği yorumla özgün ve güçlü bir roman çıkarmış ortaya.
Son Şeyler Heyulası (Şiir) – Hüseyin Köse Sayfa:72
Göl Konuşmaları (Öykü) – Ümran Ersin Sayfa:73
Dinini Reddeden Bir Peygambere İnanır mısınız? – İsmail Pelit Sayfa:76
7, kutsala inanmamaya odaklanarak kurmacaya inandıran bir roman; inancı kutsal olandan kurmacaya kaydırmak isteyen içerik ve yapısıyla yirmi yıldır türk edebiyatı içindeki eşsiz konumunu koruyor.
Not Defteri – Hüseyin Yurttaş Sayfa:80
Olumsuzluklara ve kötü gelişmelere en kötülerinden biri daha eklendi: Soma faciası.
Bir Kırık Aynadan Baktım Size (Şiir) – Mustafa Fırat Sayfa:83
Poème En Prose / Düzyazı Şiir – Tozan Alkan Sayfa:84
Düzyazı şiir türünün Türk edebiyatındaki ilk temsilcisi Halit Ziya Uşaklıgil’dir. Tercüman-ı Hakikat gazetesinde yayımlanan “Aşkımın Mezarı” düzyazı şiir idi ve mensur şiirler olarak Türkçeye aktarıldı.
Şiirler – Nilüfer Altunkaya Sayfa:86
Yeni Şiirler Arasında – küçük İskender Sayfa:87
Sosyal medyayı kullanan diğer genç şair adaylarını da izliyorum: Kimseyi beğenmeme, kimseyi izlememe üzerine kurdukları ‘özgün’ dünyalarında gün geliyor ürettiklerini paylaşma ihtiyacı duymaya başlıyorlar. O zaman beğenmedikleri, izlemedikleri insanlara yakınlaşıp yazdıklarını okutma gayretine giriyorlar. İnternette kimi yakalarlarsa ürünlerini okutmaya çalışıyorlar. Basılı dergi, editör, yayınevleri gibi temel yapılar onları ilgilendirmiyor; sabırsızlar. Eleştirdikleri popçular benzeri bir günde meşhur olma eğilimi taşıyorlar sanki.
Yeni Öyküler Arasında – Nalan Barbarosoğlu Sayfa:88
Evet, biliyorum... Cesaret istiyor... Ama öykü yazmak için elinize aldığınız kalem de sizden bu cesareti bekliyor. Kendinizi içerden yazmaya cesaretiniz yoksa başkalarının hayatını nasıl yazacaksınız?..
Bozgun (Şiir) – Meryem Coşkunca Sayfa:89
Fayton Kandırmacası (Şiir) – Ekin Öztürk Sayfa:91
Ruh Yırtıkları (Öykü) – Gönül Hazneci Sayfa:92
Akrep Yılı (Öykü) – Kadire Bozkurt Sayfa:93
Sâkî (Şiir) – Serkan Demir Sayfa:94
Varlık Kitaplığı Sayfa:95
“Bedia Akarsu - Felsefe, Eğitim ve Toplum Üzerine” /Mukadder Özgeç – Ömer Özgeç Sayfa:95
Bedia Akarsu 27 Mayıs’ı, o döneme tanıklık edebilmiş çoğu kişi gibi daha nesnel izleyip darbe olarak değil bir devrim olarak adlandırıyor. Bu devrimi sanki adım adım hazırlayan dönemin başbakanı Adnan Menderes yönetiminin zorbalıklarını, öğrenci ayaklanmalarını, üniversite çevresinin bir bütün olarak kenetlenişini ve rektör Sıddık Sami’nin zorbalığa başkaldırışını ikinci elden değil doğrudan yaşamış biri olarak anlatıyor bize.
Sibel K. Türker ile Söyleşi – Beyza Becerikli Sayfa:97
Aşk etrafı sarılmak, tutulmak, bir şeyin içinde, tuzakta gibi kalmak demek esas kelime anlamıyla. Ben yazıyla böyle bir hal yaşıyorum sanırım.
Hüseyin Su ile Söyleşi – Deniz Yalvaç Sayfa:99
Düşünsel ve yazınsal yaratıcılık, tarihin hiçbir döneminde, hiçbir ülkede kendisini rahat hissetmemiştir.
“Geceleri Daireler Çizerek Yürürüz” / Daniel Alarcón – Tolga Aras Sayfa:101
Daniel Alarcón, Geceleri Daireler Çizerek Yürürüz’de, ülkesi Peru’nun tarihinden ve toplumundan bir kesiti romanlaştırmış. Bir tiyatro kumpanyasının iki eski üyesine katılan genç bir oyuncuyla geçmişi yeniden canlandıran kahramanların, hem birbirini tanıma hem de geçmiş hesapları açma yolculuğunu anlatan Alarcón, politika ve macera yüklü bir metin kaleme almış.
“Irgala Dur - Yadırga Dur” / Necmi Zekâ – Saba Kırer Sayfa:102
Zekâ, hem kolajlarında hem de şiirlerinde kabuk bağlayan bir yarayı soyuyor. Soyarken tıpkı bir anatomi dersindeymişiz gibi bizi, izleyeni teşrih masasının çevresine davet ediyor, orada topluyor.
“Uzun Bir Yol” / Hüseyin Duygu – Hasan Akarsu Sayfa:103
Yazar, ozan Hüseyin Duygu’nun yaşamında 1978 Kuşağı gençliğinin çektikleri vardır. Uzun Bir Yol’da, işkenceye, ölüme direnip yaşamı yeniden filizlendiren dirence, sonsuz sevgi ve saygı duymak insanlığın gereğidir.
“Platon Kitaplığı” / Platon – Ali Kumsal Sayfa:104
Retoriğe dayalı eğitim ve siyaset anlayışına dair bir eleştiri (Gorgias), şiir-felsefe karşıtlığına dair bir tartışma (İon), neyin dine uygun, dolayısıyla ahlaklı olduğuna insanın nasıl karar verebileceğine dair bir ikilem (Euthypron), bedenin hakikat arayışına engel teşkil etmesi (Phaidon) ve daha nice mesele için sizleri Platon Kitaplığı’na davet ediyorum.
Sinem Sal ile Söyleşi – Nazlı Berivan Ak Sayfa:105
Lakuna’da ağırlıklı olarak ölüm ve kaybetme; Anekta’da varoluş, neden ve tanrılar; Yine de Âmin’de aşk var, ama bütünüyle bunu söylemek de haksızlık olur, bir yandan da hükmedene karşı daha acımasız bir tavır da mevcut.
“Miralay Çıkmazı” / Piraye Şengel – Poyraz Altınel Sayfa:106
Piraye Şengel’in son romanı Miralay Çıkmazı, bu üç roman peş peşe okunduğunda, yazarın geçirdiği olgunluk ve yaratıcılık deneyimi hakkında da epey ipucu veriyor. Çok iyi bir kurgu ve Gezi Direnişi’ne verdiği selam ile diğer romanlarına göre daha politik diyebiliriz.
Şiir Günlüğü – Gültekin Emre Sayfa:107
Ortadoğu’nun yalnız şiiri, dili mi paramparça? Mezopotamya’nın o engin, derin, tarihi... kültürü, insanlığı yok artık; toprak oldu, yanıp kül oldu her şey. Acılar ise çaresiz. Ölüm hep kapıda, pencerede, her yerde. Adonis, kutsal toprakların şiirini yazmayı sürdürüyor. Kudüs Konçertosu (YKY 2014) acı yakarışların destanı. Yerle göğün insanlıkla çatışması. meleklerin kirpikleri”ndeki alev. Utanç duvarları “hüzünlerinin sütünü döküyor yer yüzüne”. Ortadoğu “Kuşaklar, maskeler, hendekler, tırmıklar, bombalar, füzeler, çantalar,/ dolaplar, elektronik beyinler,”dir ölüm kusan. Şu biliniyor: “Akdeniz kıyılarına dökülen kan öteden beri, kirli bir tarihtir.” Onun için “Bu yeryüzü tarihinin göksel bir özü vardır, adı Kudüs’tür.”
Yeni Yayınlar – Reyhan Koçyiğit Sayfa:109
Şimdi Haberler... – Gülce Başer Sayfa:110
HAZİRAN 2014 - KİTAP EKİ
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI