Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

TEMMUZ 2010

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Neredesin, Ey Işık? – Göksel Aymaz Sayfa:3
Işık, Rönesans ve Aydınlanma çağından itibaren estetik ve etik bir kategoridir. Rönesans ve Aydınlanma düşüncesi, insan varoluşunu kökünden değiştirmeyi hedefleyen bir projeyi içerdiğinden, sanatı da (kendi içindeki bütün tartışmalara rağmen) böyle bir etik kategoriyle ilişkilendiriyordu. Feodal ve dinsel toplumun yapay ve kapalı dünya imajının yerini enginlik duygusu almıştı. Hudutlarını sezmek ve görebilmek için bu enginliği aydınlatacak ışığa ihtiyaç vardı.
Aydınlık Renkler Puslu Manzaralar – Mehmet Öztürk Sayfa:6
Sanatın ruhunu geçersiz kılmak için her türlü strateji ve “kültür yönetimi” ideolojisiyle bilinç endüstrisi ışığı, sadece teknik bir enstrüman olarak görüyor. Ben’in ve erkeğin girdiği kriz, anti-feminizm, iletişim zorluğu veya toplumsal iletişime olan ilgisizlik, insani değersizlik, sevgisizlik ve nefret, bitkinlik ve sıkıntı ortamında diyalog mevcut değildir; monolog halinde bir “kutu”ya çevrilmiştir kültürlü dünyaları.
Küçülen Dünya Büyüyen Müzik – Mehmet Mert Sayfa:9
Artık geçmiş müzik mirasını daha iyi tanıma ve anlama olanağına hepimiz sahibiz. Geçmişin görkemli müzisyenlerinin binbir çaba, akıl ve duygu ile yaptıkları müziklerine artık daha yakınız. Bach’ın bitmez tükenmezliğine, yenilik arayışlarına; Beethoven’ın yeni insana tutkulu umuduna; Mozart’ın yaşamı ellerimizden kaçırmamız için yaptığına; Charlie Parker, John Coltraine, Miles Davis gibilerin enstrümanlarının olanaklarını sonuna kadar zorlayarak yeni cümleler bulmak adına bedenlerini yok sayan tavırlarına; Hendrix,’in, Led Zeppelin, Pink Floyd gibi grupların elektrogitarların olanaklarıyla başka türlü bir şey arama serüvenlerine; Neşet Ertaş ustanın sazın perdelerini artırarak ve iyice daralan aralıklara kartal gibi saldırarak ama hiç şaşmadan dokunarak gönülden gönüle seslenme tutkusuna; Cengiz Özkan’ın ayak uçlarında, sırtı kambur elinde sazı kafasında âşıkların sesi, dolaşıp durmasına… çok yakınız. Işığımız bu karşılaşmalardan doğmalı…
Ey’li Şiirler (Şiir) – Yücelay Sal Sayfa:10
Avrupa’nın Rahmine Girmek II – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:11
Derrida haklı: her felsefeci önce Platon’la hesaplaşmak zorunda. Bu Yunan düşüncesiyle hesaplaşması demek. Mesele Yunanların olgusal gerçekliği kavrama çabasıydı ama elbette dünyayı bildikleri kadarıyla açıklıyorlardı. Şaşırtıcı olanı sezgileriydi. Onları çağlarının ötesine götüren odur: sezgileri. Kuşku. Ve korku. Yunan tragedyasıdır bunun yatağı. Tragedyalar en sonunda kuşku ve korkudur.
Hesapta Olmayan (Şiir) – Abdülkadir Budak Sayfa:17
Şiirler – Murathan Mungan Sayfa:18
Rasim Özdenören Öyküsünde Yeni Yorumlar – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:19
Rasim Özdeneren’in 80 deneysel öyküsü, yer yer şaşırtıcı dil özellikleriyle yeni öykülere çağırıyor bizi. Öykü anlayışının çevrenini genişletiyor. Onun yarım bırakmış gibi göründüğü yerden yeni bir öyküye başlanabilir. “İmkânsız Öyküler”, neyin nasıl başladığını, neyin nerede biteceğini bilemediğimiz bir dünyanın kapısını açıyor.
İnsan Bazen İpten Dönmelidir (Şiir) – Mehmet Öztek Sayfa:22
Rıza Tevfik - Abdullah Uçman – İbrahim Yıldırım Sayfa:26
Çok değil birkaç yıl sonra özellikle Selahattin Hilav’ın Rıza Tevfik’in felsefeciliği hakkında yazdıklarını okuduğumda gençlik ataklığımdan pişmanlık duyacak, filozof şairin özellikle zaman hakkında söylediklerine eğilecektim, Rıza Tevfik artık benim için ciddiyetle izi sürülecek yazarlardan biriydi. İşte Abdullah Uçman’ın Rıza Tevfik ile ilgili bütün kitaplarını biraz da bu güdülenme içinde edindim ve 1982 yılında hazırladığı doktora tezinin Rıza Tevfik olduğunu öğrendim.
Paul Auster’ın “Görünmeyen”i ya da Meraki Okura Oynanmış Küçük Yazınsal Sayfa:27
Paul Auster’ın yeni romanı "Görünmeyen", dünya eleştirmenlerinin değerlendirmesinde yılın en iyi kitapları arasına alınmakla kalmadı, yazarın en önemli romanı olarak da tanımlandı. “Paul Auster bu romanında gerçekle bellek, yazarlıkla kimlik arasındaki belirsiz sınırı irdeleyerek ‘Amerika’nın en görkemli yaratıcı yazarlarından biri’ tanımını gerçekten hak ettiğini bir kez daha kanıtlıyor,” yollu satırları, yeni bitirdiği romanın arka kapağında okuduğunda, ol âlemin –o satırları yazanın, benzerlerini yazanların ve yazdıranların yer aldığı âlemin– meczubu olduğuna karar verdi. Elindeki romanı ve yazarını yere göğe koyamayan kapak arkası yazarının, unutuşun sisi ardından beliren karaltıların yazınsallık üzerinden yaşanan gerçekliğe ağdırılışına (bilinçdışı/bellek, unutuş/anımsayış) ya da kendinde bir gerçeklik olarak yazarın kendiliği ile onu, yazmaya/yaratıcı edime sürükleyen ‘öteki-kendi’ arasındaki çatışmanın yazınsal değer kazandığı (estetik/poetik) akışa dair bir merakı olmuş muydu, merak etti.
Leonardo (Şiir) – küçük İskender Sayfa:33
Sina Akyol: Haytalık ve Ötesi – Ali Özgür Özkarcı Sayfa:34
Sina Akyol için humour’la ve gerçeklik algısıyla beslenen poetikanın özü, “belirsizliğin” poetikasına, yani mistikliğe geçişi öngörmektedir. Bir diğer anlamıyla halkın hallerinin yerini “Olmanın Halleri” almıştır, bu yer alma hem kültürel hem de şiirin biçimsel değişiminde önemli rol oynar.
Şiirler – Alper Çeker Sayfa:37
Pişmanlık Üzerine – Melike Belkıs Aydın Sayfa:38
Pişmanlık yanlış anlamanın sonucudur, algılarından kuşkuya düşmeyen kendini sorgulamayanlar için şok etkisi yapması bundan. Kendilerini sorgulamaya alışanlar için pişmanlık geriye dönüp bakma takıntısıdır, şaşkınlık duymazlar, hazırlıklılardır. Kendilerinden emin insanlar içinse pişmanlık soru işareti sağanağına benzer, hazırlıksız yakalanırlar.
2010 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Sayfa:41
Dergimizin yayına başladığı 1933 yılından bugüne kadar özenle sürdürdüğü ‘edebiyatımıza yeni değerler kazandırma’ çabası, 77. yılımızda da edebiyatseverleri yeni imzalarla buluşturuyor. 2010 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri “Şiir” dalında Halil İbrahim Polat’a, ‘Öykü’ dalında Pelin Buzluk’a verilirken, “Şiir”de Mesut Varlık, Emre Varışlı, Uğur Erden, “Öykü”de Nazlı Karabıyıkoğlu, Serhat Çelikel ve Ercan Y. Yılmaz dikkate değer bulundu.
Halil İbrahim Polat ile Söyleşi Sayfa:42
“Ben şiirimi lirizmden ayrı göremem. Lirizmin günümüzde yer yer hor görülmesi, hatta lirik şiirlere “ağlak şiir” gibi yakışıksız ifadelerle saldırılması, onların hafifsenmesi beni rahatsız ediyor. Kimse bana bu durumun postmodern zamanların bir tezahürü olduğunu anlatmaya çalışmasın. Modernite sonrası insanın kalbini rafa kaldırdığını mı söylemek istiyorsunuz? Şaşkınım, çünkü şiir lirizmden doğmuştur.”
Şiirler – Halil İbrahim Polat Sayfa:45
Pelin Buzluk ile Söyleşi Sayfa:46
Uyku ile uyanıklık arasında çok açık, hatta aşırı açık bir bilinç durumu vardır. Birdenbire kafamızı kurcalayan bir sorunun çözümünü yakalayıveririz. Ancak bu açık bilinç durumu aynı zamanda çok kısa sürer ve uçucudur da. Ulaştığımız anlamlar zihnimizi yalayıp geçer, yakalamak zordur. İsterim ki benim öykülerim uykunun buğusundaki o apaçık gökte okuru biraz daha tutsun; o aydınlık bir çakımlık bir süreden daha uzun sürsün. Hatta öykü bittiğinde de devam etsin.
Belli (Şiir) – Mesut Varlık Sayfa:49
Aynanın Sonu (Öykü) – Pelin Buzluk Sayfa:50
Düdüklü Polis Çemberi (Şiir) – Emre Varışlı Sayfa:53
Parıltı (Öykü) – Serhat Çelikel Sayfa:54
Yol Durumu (Öykü) – Ercan Y. Yılmaz Sayfa:57
Mayalı Düşler (Öykü) – Nazlı Karabıyıkoğlu Sayfa:61
Yasak Şiir (Şiir) – Uğur Erden Sayfa:64
Yücel Kayıran’ın “Kritiğin Toprağında”sı – Metin Cengiz Sayfa:65
Yücel Kayıran, günümüz şiiri üzerine düşünen ve üreten şiir dünyası içindeki birkaç isimden biri. Kritiğin Toprağı ise onun günümüz şiirinde sorun ettiği bazı şairlerin şiirlerinin anlaşılması doğrultusunda yazılmış, birçoğu dergilerde yayımlanmış, belli bir bütünlüğü olan bir kitap. Kitaptaki yazılar baştan belli bir planın ürünü olarak, modern Türk şiirinin söz yerindeyse sondajı olmak niyetiyle yazılmış. Sondajın amacı, günümüz şairlerin şiirlerini oluşturan temel poetikaların neliğini anlamak, oluşturucu temel nitelikleri ortaya çıkarmak; süreklilik arz eden ve Türk şiirinde yönlendirici damar oluşturan, hiza ve istikamet tayin eden doğrultuları tartışmak.
Dergiler... Dergiler... “Toz ve Töz Yuvaları” V – Sina Akyol Sayfa:70
Dergiler, yazarlar, şairler üstüne yazdığınız yazılarda yalnızca övücü değerlendirmeler yapmıyorsanız, takıldığınız bazı yerleri de namusunuzla belirtiyorsanız, yandınız gitti! Bu yazı dahil, yazdığım yazılarda ufak-tefek değinmelerde bulunuyorum. Bir ‘eleştirmen’ miyim ben, ne münasebet, olsam olsam, yalnızca belirli bir süre için söz almış olan bir ‘değinmen’imdir, hepsi bu!
Tekvin ve Hiçlik Kitabı (Şiir) – Harun Atak Sayfa:75
Çevirdim Dilim Yandı – Tozan Alkan Sayfa:76
İtalyan edebiyatında mektup önemli bir yer tutmamakla birlikte, Dante, bu türe de dehasının izlerini bırakmış. XIV. yüzyılda Petrarca’nın, Avrupa’daki aydınlarla bağlantı kurmak için yazdığı mektuplar “Hümanizm” ilkelerinin yayılmasını sağlamış. Mektubun İtalya’da romanlar yazmaya gidecek kadar ölçüsüz kullanımı ise XVIII. yüzyılla başlıyor.
Dylan Thomas’a Mektup: Kuğudeniz’li Dylan ya da “Sevda Bilmeyene Hayâl Düş Gelir” – Tozan Alkan Sayfa:78
Yakışıklıydın Dylan. Gençlikten öte bir şeydi yakışıklılığın. London Pub’da karşılaştığın, daha önce yaşadığı ilişkiler nedeniyle erkeklere olan tüm güvenini yitirmiş Caitlin Macnamara’ya tanışır tanışmaz evlenme teklif ettin. Her zamanki gibi zilzurna sarhoştun o gün de. Ama Caitlin hemen büyüne kapılıverdi senin. Yemek yemeyi bile unutup, günlerce birlikte deliler gibi içtiniz. O günden sonra da hiç ayrılmadınız birbirinizden.
Simurg (Şiir) – Ahmet Necdet Sayfa:80
TEMMUZ 2010 - KİTAP EKİ
Milhan’a Mektuplar MAZHAR ALPHAN 1
Berrin Karakaş ile Söyleşi SEDAT DEMİR 4
Orada Olmayan Adam HÜSEYİN PEKER 6
Zeynep Uzunbay ile Söyleşi HALİM ŞAFAK 8
Elsa’nın Gözleri GONCA ÖZMEN 10
Tene Yazılan Ayetler REYHAN YILDIRIM 11
Düşünceye Çağıran – Yurt Müdafaası MURAT ERŞEN 16
40 Hadis EMRE CEYLAN 18
Şiir Günlüğü GÜLTEKİN EMRE 20
Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT 22
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI