Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

NİSAN 2010

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
60 Yıl Sonra Halkevleri Sayfa:3
Bu ayki dosya çalışmamızda Esra Dicle, Halkevleri dönemi tiyatro oyunlarında Cumhuriyetin en önemli projelerinden biri olan kadının modernleşmesi konusunun nasıl ele alındığını inceliyor. Hülya Bulut kadının modernleşmesi konusuna Halide Edib’in perspektifinden yaklaşmaya çalışıyor. Mustafa Şerif Onaran ise Halkevleri ile ilgili tanıklıklarından yola çıkarak döneme ışık tutmaya çalışıyor.
Bir Halkevi Dergisi: “Fikirler” – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:4
Cumhuriyet kültürünün yerleşmesinde Halkevlerinin, Halkevi dergilerinin, bunlar arasında Fikirler’in özel bir yeri vardır. Ama bu özellik devrim yasalarının uygulanmasıyla anlam kazanabilirdi. Öğretim Birliği Yasası uygulanabildi mi? Dil Devrimi ile Yazı Devrimi yozlaştırılmadı mı?
Cumhuriyet Kadını Sahnede: Halkevleri Tiyatro Oyunlarında Kadının “Rolü" – Esra Dicle Sayfa:7
Kemalist söylemi üreten Halkevleri tiyatro oyunlarının çizdiği kadın figürü, yeni hayatta hangi yönleri ve nitelikleriyle sahne alır? Göze çarpan ilk nokta, Türk kadınının Kurtuluş Savaşı sırasında cephede verdiği kahramanca mücadelenin anlatılmasıdır.
Halide Edib Adıvar’ın Güçlü Kadın Modeli: Ayşe(ler) ve Ateşten Gömlek(ler) – Hülya Bulut Sayfa:12
‘Ateşten Gömlek’ Milli Edebiyat kanonu içinde yer alan bir eserdir; fakat bu milli bilinç içinde “kadın”ların omuzlarına yüklenen sorumlulukları anlatması bağlamında da değerlendirilmesi gerekir. Kadın evin içinde “iyi anne”, “ideal eş” olmanın yanında, erkeklerle birlikte “düşünen”, fikirlerine önem verilen, erkeklerle birlikte vatanı kurtaran bir kimliğe dönüşür.
Sesli Terlikler (Şiir) – Hüseyin Peker Sayfa:17
Yüksel Pazarkaya ile Söyleşi – Enver Ercan Sayfa:18
“Ben, yaşamın emekliliği yoktur, diyorum. Elbette sanatın emekliliği de olmaz, yaşamla iç içeyse, kaynaşmışsa. Ama sanat yaşamın yerine geçmez. Sanat yaşamı yalnızca güzeller, esenler, gönendirir, ufuk açar, ufuk genişletir... say sayabildiğince.”
Değil (Şiir) – Şeref Bilsel Sayfa:24
“Yol Işıkları”nda Parlayan Şeyler – Mahmut Temizyürek Sayfa:25
Nalan Barbarosoğlu’nun yaptığı ana-babalardan kaçma deneyimleri üzerine öyküler. Kendisi içinse, var olan yazı evreninden kaçmak ya da daha çok yeni bir yazı evrenine kaçma denemeleri. Eşikte, tam da kaçış ya da dönüş anından beliriyor bütün öyküler. Kaçma, helalleşme ya da vedalaşma süresi bazen öykünün hepsi olabiliyor. Böyle olmasının ne denli gerekli ve ne kadar zorunda olduğuna inandırıyor Barbarosoğlu.
Kloş Etek ve Sigar (Şiir) – Mehmet Mümtaz Tuzcu Sayfa:29
Ela (Öykü) – Çetin Yiğenoğlu Sayfa:30
Ey’li Şiirler (Şiir) – Yücelay Sal Sayfa:32
Sapientia – Mehmet Rifat Sayfa:33
“Romanın Hazırlanışı II “ için kısa bir sunuş yazısı kaleme almaya çalışırken, Barthes’ı bugüne dek, belirgin kıldığı yönleriyle ele aldığımı, ama söyleminin taşımadığı, dolayısıyla olumlamadığı özelliklere pek değinmediğimi gördüm. Yani kısacası bu kez “Barthes’ın söylemi nedir?” değil de “Barthes’ın söylemi ne değildir?” sorusuna yanıt aramak istedim. Bu sorunun olası yanıtlarını vermeden önce şu temel özelliği de belirtmek gerekir: Barthes’ın söylemi, görülmesi gerekeni görmezlikten gelerek, örterek, başka yere çekerek, işine geldiği gibi yorumlayarak yola koyulmaz.
‘Haritada Bir Nokta’da Olmak – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:35
Eskimek yıpratıcı bir şey. Bedenin yıpranması değil. Yaşlanmanın getirdiği, onu bilmekten kaynaklanan bir yıpranma. Gene de ben o derinliği seviyorum ve belirli bir yaşın üstünde olup çocukça bir gençlik hayali ve yaşantısıyla iç içe olanlara şaşmanın ötesinde, biraz acıyorum.
Rent Monster (Şiir) – küçük İskender Sayfa:41
Kültür Gündemi: 1915 Yılındaki Ermeni Tehciri Soykırım mıydı? – Remzi İnanç, Ataol Behramoğlu,, Habib Bektaş, Tahir Abacı,, Metin Cengiz, Feridun Andaç Sayfa:42
1915 yılındaki Ermeni tehciri hakkında farklı yorumlar yapılıyor. Tehciri, savaş koşullarında Ermeni çetelerine karşı, Doğu bölgesini kontrol etmek için yapılan zorunlu bir göç ettirme olarak nitelendirenlerin yanı sıra yaşananların bir soykırım olduğunu iddia edenler de var. Zorunlu göç olarak değerlendirenler, “soykırım” diyen kişi ve ülkelerin tavrının siyasi olduğunu ileri sürüyorlar ve her iki taraftan da konunun uzmanlarından oluşan bir komitenin alacağı kararların doğru olacağını savunuyorlar. Yaşananların bir soykırım olduğunu 19 ülke kabul etmişti: Uruguay, Kıbrıs Rum Kesimi, Arjantin, Rusya, Kanada, Yunanistan, Lübnan, Belçika, İtalya, Vatikan, Fransa, İsviçre, Slovakya, Hollanda, Polonya, Almanya, Venezuella, Litvanya ve Şili. Geçtiğimiz günlerde, yaşananları “soykırım” olarak tanımlayan Ermeni Tasarısı, ABD Temsilciler Meclisi’nin Dış İlişkiler Komitesi’nde 22 “hayır”a karşı 23 “evet” oyuyla kabul edildi. Hemen ardından İsveç Parlamentosu, Ermeni Soykırım Tasarısı’nı 130 “hayır”a karşı 131 “evet” oyuyla kabul etti.
Yaşlanmanın Âdâbı ya da Âdâbıyla Yaşlanmak Üstüne – Halûk Sunat Sayfa:52
Yazar moruk ya da moruk yazar, ‘karanlık bir çağ’da yaşamanın gereksindirdiği ‘ağır’ tondan dem vurur. “Çağın karanlık olması yüzünden niçin nutuklar atıp azarlamaya başlaman gerektiğini anlamıyorum,” der, genç kadın, gayet de güzel bir çağda yaşandığı duygusu ile.
Düşünce Temrinleri I – Sabit Kemal Bayıldıran Sayfa:57
Sosyoloji edebiyata eğilir de, cezaevindeki mahkûmların hangi kitapları okuduklarını tespit ederse, yasakçılara da yol göstermiş olur; bunun yanında ‘cinsel suçlar’dan yatanların D.H. Lawrence’in Lady Chatterley’in Âşığı’nı okumuş olduklarını çok rahat bir şekilde tespit ederdi!
Çevirdim Dilim Yandı – Tozan Alkan Sayfa:60
Dört bin kelimeli ve fonetik sistemi çok karmaşık olan bu dilin bir özelliği de dünyanın en zengin ünsüz sistemlerinden birine sahip olması: Ubıhçanın alfabesi 83 sessiz ve 3 sesli harften oluşuyor. Bu dilden geriye Georges Dumezil tarafından hazırlanmış olan ve Sorbonne Üniversitesi’nin kütüphanesinde bulunan bir sözlüğün Dictionnaire de la Langue Uubykh (Ubıh Dili Sözlüğü) kalması tek teselli edici taraf.
Jacquemard ve Julia (Şiir) – René Char Sayfa:63
Yolculuk (Şiir) – Metin Cengiz Sayfa:63
Çağla Soykan ile Söyleşi – Tozan Alkan Sayfa:64
“İspanyolcaya çeviri yapmanın en büyük avantajı çevrilen yapıtın o çok geniş coğrafyanın okuruna açılacağını bilmek. Üstelik İspanyolca konuşulan ülkelerin her birinin edebiyat zevkleri ve eğilimleri farklı olabiliyor. Bu durumda yapılan çeviri mutlaka ve nasılsa dünyanın bir köşesinde okurunu buluyor.”
Dergiler... Dergiler... “Toz ve Töz Yuvaları” II – Sina Akyol Sayfa:67
Kaynağa ulaşamıyorum, Cemal Süreya yazmıştı, “Bir kitapta üç-beş iyi şiir varsa o kitap iyi sayılmalıdır,” demişti, yaklaşık böyle söylemişti. Süreya’nın bu iyimser bakışı dergiler için de geçerli olabilir mi? Böyle sordum kendime, sonra da dedim ki: “Her yeni dergi (ya da bir derginin her yeni sayısı) bir iddia olduğuna göre (olması gerektiğine göre), ne derecede geçerli olabilir bu görüş?” Bilemedim.
Yeni İmzalar – Enver Ercan Sayfa:72
Bazı arkadaşlar ısrarla “ne tür şiir yayımlıyorsunuz?” sorusunu yöneltiyorlar. Bundan vazgeçin. Bunun en kolay yolu, dergide yer verdiğimiz şiirlere bakmaktan geçiyor. Ne tür yazarsanız yazın, belirli bir düzeyi tutturmuşsanız, yayımlamaktan yana olduğumuzu hemen anlarsınız zaten.
Yeni İmzalı Öyküler Arasında – Nalan Barbarosoğlu Sayfa:73
Varlık dergisine yine birbirinden çok farklı dünyalara açılan, birbirinden çok farklı dünyalardan seslenen, birbirinden farklı duyarlılıkların ve düşüncelerin süzgecinden geçerek hayat bulan öyküler geldi. Hepsi de ayrı bir anlam ve değer taşıyor. Bu kadar çok elin hayatın hikâyelerini yine hayata sunmak üzere klavyede dolaştığını düşünmek bile kendi başına bir öykünün kapısını açıyor. Daha henüz bakamadığım için dünyasına giremediğim onlarca öykü duruyor. Bakabildiklerim arasından birkaçını sizinle paylaşıyorum.
Sessizdir Giden Bıraktığından Başka (Şiir) – Hüseyin Diktaş Sayfa:76
Kenan Bey (Öykü) – Başak Kaban Sayfa:77
Ekşi Süt (Şiir) – Caner Önal Sayfa:79
NİSAN 2010 - KİTAP EKİ
Faruk Şüyün ile Söyleşi NEVZAT IŞILTAN 1
Aslında Cennet de Yok FİGEN ALKAÇ 4
Hikmet Temel Akarsu ile Söyleşi ERKİN KONYALIOĞLU 6
Kurgulanmış Benlikler Otobiyografi, Kadın, Cumhuriyet AYŞE ECE 8
Lacan AHMET GÜREŞÇİOĞLU 10
Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken ALPER ÇEKER 12
Halil İbrahim Özcan ile Söyleşi ZEHRA ÇAM 14
İstanbul Mektupları (Avrupa Yakası) GÜLSÜM CENGİZ 16
Gönül Çatalcalı ile Söyleşi HANDAN GÖKÇEK 17
Şiir Günlüğü GÜLTEKİN EMRE 20
Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT 22
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI