Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

ŞUBAT 2009

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Hamas Olmasa da, İsrail Bir Filistin Devleti’ni Kabul Etmeyecek – Jennifer Loewenstein Sayfa:3
Gazze’deki yıkımın Hamas’la hiç ilgisi yok. İsrail, Filistin topraklarında mutlak denetimi altında olmayan bir otoriteyi kabul etmeyecek. İsrail’in taleplerine karşı çıkan ya da gerçek anlamda egemenliği ve bölgedeki tüm ulusların eşitliğini amaçlayan her birey, lider, hizip ya da hareket; kendi halkı adına uluslararası insani yasanın uygulanabilirliğini ve evrensel insan hakları bildirgesini talep eden her hükümet ya da halk hareketi, İsrail Devleti için kabul edilmez olacak. Tek devleti düşleyenler, sınırlarının yanı başında yaşayan Filistinlilerin kolektif insanlığına karşı saat başı olmasa da her gün suç işleyen İsrail’in, sınırları içindeki 4 milyon Filistinliye ne yapacağını kendilerine mutlaka sormalılar.
Filistinli Kız Çocuğu (Şiir) – Metin Demirtaş Sayfa:5
Gazze Gettosu’nda İsyan – Joseph Massad Sayfa:6
Livni İsrail’in değerlerinin “hür dünya” ve “hür dünya”nın müttefiki, ama hür olmayan Arap rejimleri tarafından paylaşıldığını da ileri sürdü. Onun değerlerinin Suudi fonlarıyla beslenen neo-liberal Arap entelektüelleri ve Ramallah’ın Yeşil Bölge’sine (Green Zone) oturtulmuş Filistin İşbirlikçi Yönetimi’nin liderleri tarafından da paylaşıldığını ekleyebiliriz.
Hamas ve Gazze Savaşı Hakkındaki Gerçekler – Norman Finkelstein Sayfa:10
Arap Birliği’nin yirmi üyesinin tamamı, 1967 Haziran sınırlarıyla ayrılacak iki devlet çözümünden yana. Filistin yönetimi aynı çözümden yana. Şimdi de Hamas 1967 Haziran’ındaki sınırları kabul eden iki devletli bir çözümden yana. Bunun önündeki tek ve biricik engelse, ABD’nin desteklediği İsrail. Sorun bu işte.
“Tarihe Bak Anlarsın?” – Sezai Sarıoğlu Sayfa:12
Filistinlilerin kimlik ve yurt edinme süreçleri “sürgün” kavramı ile birlikte diyalektik bir karmaşayı, çok katlı bir okumayı gerektiriyor. Filistinliler, 1948 ve 1967’deki kovulmalarından önce de eski Filistin içinde ve dışında sürgün deneyimi yaşamıştır. Kimlik edinme sürecindeki dini, otantik ve milli değerler sistemi bir homojenlik görünümü verse de bu deneyimlerin salt ulusal bir bağlamda, ulus kategorisi içinde homojenleştirmek mümkün değildir. Uzun bir zaman, “yurtsuz bir halk için halksız bir yurt” olarak tanımlanan özel ve çok çeşitli sürgün deneyimleri olan bir topluluktan söz ediyoruz. “Sevgim acıyor.”
Alınyazısı Saati - 1 (Şiir) – Sezai Karakoç Sayfa:16
Deprem Savaş ve Çocukların Tanrısı (Şiir) – Gülten Akın Sayfa:17
Soruşturma: Şiirimizde Filistin Direnişi Sayfa:18
Filistin Direnişi, şairlerimiz için hep bir öz mesele olagelmiştir. Neredeyse her zaman Türk şiirinin tinsel evrenine dahil bir izlek olarak görülmüştür. Ve birçok şairimiz Filistin üzerine, doğrudan veya dolaylı şiir yazmıştır. Bu şiirler, elbette şairin vicdani ve siyasi tavrı ile biçimlenmiştir. Afşar Timuçin, Tahir Abacı, Adnan Özer, İhsan Deniz, Mustafa Köz, Zeynep Uzunbay,Ömer Erdem, Betül Dünder, Emel İrtem; Filistin halkının yeni bir saldırıyla karşı karşıya olduğu bu günlerde, şiirimizdeki Filistin Direnişi izleğini Gülten Akın’ın “Deprem Savaş ve Çocukların Tanrısı” ile Sezai Karakoç’un “Alınyazısı Saati” adlı şiirleri üzerinden yeniden değerlendiriyorlar.
Bilinmeyen Tanpınar – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:28
Ahmet Hamdi Tanpınar öldüğü zaman 61 yaşındaydı (1901-1962). Onu, ellili yılların İstanbul’unda tanımıştım. Galatasaray’dan Tünel’e, Narmanlı Yurdu’na doğru yürümüştük. Ben yirmi yaşlarında bir tıbbiye öğrencisi, o elli yaşlarında ünlü bir edebiyatçı. Sözü açan, dinleyen, size önem verdiğini sezdiren bir olgunluk içindeydi.
Değişik Şuur Hallerinin Birinde (Şiir) – Lale Müldür - Seyhan Özdamar Sayfa:31
Bir Amerika/n Sonbaharı – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:32
Herkes Obama dönemini bekliyor. Ortadoğu insanlarıyla çevrili olunca Amerika’nın geleceği insanı başka türlü ilgilendiriyor. Kimse Ortadoğu’nun geleceği hakkında iyimser değil. Onca incelenmesine rağmen Ortadoğu anlaşılmış bir yer de değil. Kaldı ki, bu bölgeyi ‘yabancılar’ irdeliyor. Ortadoğu insanı kendisine uzak ve yabancı.
Zeytin (Öykü) – Habib Bektaş Sayfa:38
Coğrafya’dan İlhan Berk (Şiir) – Yavuz Özdem Sayfa:44
“Aşk Şiirleri Antolojisi” – Haydar Ergülen Sayfa:45
Platon, yani Eflatun istediği kadar devletine sokmasın şairleri, bence onların en ulus-devletçileri, en cemaatçileri bile çabuk sıkılır devletten, teneffüse çıkmak ister. Hem devletten sıkılmayan şair olur mu?
Bari Sızım Bilinsin (Şiir) – Serdar Ünver Sayfa:50
Necati Cumalı ve Viran Olan Yurt – Erendiz Atasü Sayfa:51
Viran Dağlar, her şeyden önce Cumalı’nın aile tarihçesinde yer alan, Makedonya’nın son Türk beyi Zülfikâr Bey’in romanıdır. Yapıt, mükemmel bir bildungsromana yükselebilmenin tüm imkânlarına ulaşmışken, Cumalı’nın kahramanıyla kendisi arasına yazınsal bir uzaklık koyamaması ve ona –duyduğu apaçık sevgi nedeniyle– eleştirel bakamaması yüzünden, elinin altındaki fırsatı ne yazık ki kullanamaz.
Tuğrul Tanyol Şiiri Üzerine Birkaç Kalın Çizgi – Gonca Özmen Sayfa:55
Üç Çiçek ve Poetika dergi grubu içinde daha Batılı bir şiir taraftarıyken ve ilk şiirlerinde bu kolaylıkla sezilirken; daha sonra yerli şiir geleneğine, ülkenin kültürel ve sanatsal birikimine ve tarihe yöneldiğini görürüz Tanyol’un. Yabancı dil bilen, Batı edebiyatının takipçisi olan ve çeviriler yapan Tuğrul Tanyol, şairin ulusal diline ve kültürüne karşı sorumluluk duyması gerektiğine inanır. Tarihsel ve kültürel birikime göndermede bulunan modern şiirin güzel örneklerini verir.
Minik Ağaç (Şiir) – E. E. Cummings Sayfa:60
Şebnem Şenyener’in Fantastik Polisiye Romanları – Erol Üyepazarcı Sayfa:61
Şenyener’in yapıtları, ülkemiz polisiye yazınında örneklerine çok az rastladığımız fantastik polisiye romanın başarılı örnekleridir. Geleneksel çizgideki polisiye romanı aşmak ama polisiye roman keyfini de sürdürmeyi isteyen okuyucunun arzularını tam olarak karşılayan bir yazarımız var diyebiliriz.
Gençlik ve Yaşlılık (Öykü) – İvan Bunin Sayfa:64
Devrim 50 Yaşında Küba’nın Dostu Üç Büyük Edebiyatçı – Remzi İnanç Sayfa:66
Kahraman Küba halkı Castro ve arkadaşlarının önderliğinde, insan soyuna yaraşır umut ve direnmeyle, eşitlikçi bir yaşamı, yani sosyalist uygulamayı hayata geçirdi. Elli yıl boyunca ayakları üstünde onuruyla durabilen Küba, yalnızca komşuları Latin Amerika halklarına değil, benzer koşullarda yaşayan daha birçok ülke halkına da örnek olabildi.
Varlık-İçin-Yorum – Mehmet Rifat Sayfa:70
Eleştiri özellikle Açıklamak ediminden Anlamak edimine yönelirken yazı biçimiyle doğrudan edebiyatın içinde yer almaya başladı; edebiyatın ana çekirdeği ise doğrudan doğruya kendi söylemi içinde kendisi üstüne eleştirel düşünce üretir duruma geldi.
Şarkiyatçılık ve Dünya Edebiyatlarının Kuruluşu – Aamir R. Mufti Sayfa:72
Modern çağda Hindistan’ın ilk kez tekil bir kültürel varlık olarak, kökleri Sanskritçeye, daha özgül olarak Ârilerin Veda metinlerine uzanan benzersiz bir uygarlık olarak algılanması, yeni Şarkiyatçı araştırmalar ve bu araştırmaların daha yaygın kitlelerce alımlanması yoluyla olmuştur.
Rüyacılar Kitabı’ndan (Şiir) – Mustafa Ziyalan Sayfa:78
Yalnızlık Uçurumuna Düşmeyen “Deli” Kadınlar – Hande Öğüt Sayfa:79
Plath, Greenberg, Bachmann, Sontag ve özel olanın politik olduğu bilincine varmış tüm kadınlar yalnızlık çeken kadınlar değil, gerçek anlamda yalnız kadınlardır. Kalabalıklarla çevrelenmiş olmakla birlikte, kendisi ile diğerleri arasında aşılmaz bir uçurum vardır.
Rimbaud’nun Seyir Defteri – küçük İskender Sayfa:83
Henüz söz önleyemiyor şiddeti; bu yüzyıl, sözün önemsenmediği, doğanın anlamının küçümsendiği yıllar toplamı olarak anılacağa benzer. Ülke adlarıyla, dinlerle, ırklarla daraltılamayacak kadar büyük bir öfkenin getirisini çocuklarda göreceğiz gibi ne yazık. Nefret, kimi topraklarda genetiktir. Bu kötülüğü ruhlara yerleştirenler, şiirle / öyküyle değil, kuvvetli kimliklerle altedilecekler.
‘Bir Coğrafyanın Çocuk Kederi’ (Şiir) – Köksal Vural Sayfa:84
Peruk (Öykü) – Mustafa Öztürk Sayfa:85
Mavinin Yankısı (Şiir) – Halil Güler Sayfa:88
Biz (Şiir) – İbrahim Ercan Sayfa:88
ŞUBAT 2009 - KİTAP EKİ

Piraye Şengel ile Söyleşi SAİME AKAT 1

Nâzım Hikmet “Tabu ve Efsane” - Aziz Nesin’li Anılar GÜLCE BAŞER 4

Jako YILMAZ ARSLAN 5

Necib Mahfuz ile Söyleşi CHARLOTTE EL-ŞABRAVİ 8

Onu Ben Öldürdüm Leonardo SEDAT DEMİR 10

Hakan Akpınar ile Söyleşi SAİME AKAT 11

Çeviri Seçkisi I-II ÖMER B. ALBAYRAK 13

Mehmet Can Doğan ile Söyleşi TÜRKÂN YEŞİLYURT 14

Zehra İpşiroğlu ile Söyleşi NİHAL DEMİRALP 16

İstanbul’un Tramvayları Dan Dan!.. GAMZE GÜRSES 18

Sırf Anarşi AHMET ÖNEL 19

Tozlu Raf DENİZ DURUKAN 20

Günü Gününe Şiir Günlüğü GÜLTEKİN EMRE 21

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT 23

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI