Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

MART 2008

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
27. Ölüm Yıldönümünde Yaşar Nabi Nayır’a Mektup – Filiz Nayır Deniztekin Sayfa:3
Arşivi sayısallaştırma işini, bir özel bilişim şirketinin üstlenmesiyle nihayet başlattık. Birkaç ay sonra, başlangıçtan bugüne tüm sayılar internette ulaşılır hale gelecek. Çok önem verdiğimiz bu projeyi en sonunda hayata geçirebilme imkânını bulduğumuz için mutluyuz.
Kalenin Bedeni – Müge İplikçi Sayfa:5
Toplumdaki laik kimliğin karşılık bulduğu alanlardır diyebiliriz bu alanlara; ancak görebildiğimiz kadarıyla bugünkü iktidarın İslami kimlik biçiminde bizlere gösterdiği de bu niyetten öteye gidemeyecektir. Özellikle kadın bedeninin her fırsatta boş bir alan haline getirilip üstüne ağır tartışmaların –çok ağır ve bedeli yine bu bedenlerden çıkarılacak– yapıldığı günümüzde erk egemen söylemin bir kez daha kazanmakta olduğunu üzülerek görüyoruz.
Mor ve Yaz (Şiir) – Hüseyin Atabaş Sayfa:8
“Özgürleştirme” Politikaları – Nazan Haydari Sayfa:9
Kadın bedeninin ideolojik söylemlerin devamlılığını sağlama sürecindeki işlevlerini göz önünde bulundurarak, AKP’nin örtünme olgusunu özgürlük söylemi çerçevesinde geliştirmesini aynı resmin bir parçası olarak tanımlayabiliriz. Kılık kıyafet üzerinden cinsiyet ayrımcılığını güçlendiren bir kurallar bütününün eğitim sistemi içerisindeki varlığı şüphesiz sorunludur ve kaldırılması gereken bir uygulamadır.
Üzerinde Kaç Kadın Var? – Ümran Kartal Sayfa:12
Eğer kafalar karışıksa, kutuplaşma yerine ya da birinin diğeri üzerine iktidarını kurmasındansa kutuplararası çizgi üzerinde gidip gelmek, ya da şöyle söyleyelim, dikenli de olsa çaprazlama patika üzerinde yürümek daha iyi değil midir? Batılı beyaz erkek öznenin arzusunu sorgusuz sualsiz üstlenmeyen, iktidarın hiçbir biçimine yol vermeyen feminist/çaprazlamacı bir siyaset izlemek nasıl olur? Bir düşünelim...
Farklı Varoluşlar – Hazel Değer Sayfa:15
İktidarın beyninin özgürleşmesi gerekiyor ki, başörtüsü içinde taşıdığı farklı varoluş potansiyelleri dolayısıyla değil de, bireysel bir tercih olarak algılanabilsin ve yine iktidarın beyninin özgürleşmesi gerekiyor ki, bireysel özgürlükler biri diğerini korkutan, biri diğeri için yasak teşkil eden karşıt değerler üzerinden kurgulanmasın.
Eski Yasaklar, Yeni Korkular – Selime Büyükgöze Sayfa:18
İnsanlar otellerde yakılıp sokaklarda vurulurken, topraklarından sürülüp dilleri konuşturulmayıp tacize ve her türlü ayrımcılığa uğrarlarken sadece kendi derdinin ardından özgürlük söylemleri geliştirmenin pek de özgürlükçü ve eşitlikçi olmadığı aşikâr. Başörtüsüzlüğün yasak olduğu geçmişten gelip de başörtüsünü yasaklayarak çağdaş olduğunu söylemek büyük bir çelişki.
Nedim Gürsel ile Söyleşi – Hâle Seval Sayfa:21
Kadın tutkusunu derinleştirmem doğal. Çünkü bu tutku, dolayısıyla cinsel aşk, öbür kitaplarımın da temel izleklerinden birini, hatta başlıcasını oluşturur. Yine de, Allah’ın Kızları, kahramanların iç dünyalarını sergilemeye çalışan bir roman, yani derinlik cinsellikten çok dinsellikte.
Üç Hece (Şiir) – Gültekin Emre Sayfa:25
Argın Yılbaşı (Öykü) – Orhan Duru Sayfa:26
Tanpınar’ın Günlükleri: Yıkımın Romanı – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:28
Tanpınar, Yahya Kemal’in yüzyıl başında yaptığını kendi döneminde ve nesirde yapmaya çalışıyordu. Belki iddialı bir laf ama, onun eskiden gelerek ulaştığı sentezi Tanpınar’ın yaşarken bile kavradığı kanısında değilim. O nedenle de eskiyle yeninin kesiştiği ara yerde kaldı.
Londra Günlüğü – Çiğdem Ülker Sayfa:35
Doğrusu bugün ortalıkta ne çiçek kokusu var, ne de parlak bir akıntı… İrkilten, tedirgin eden bir kalabalık omuz omuza deviniyor. Bu Londra kalabalığına dikkatle bakıyorum ama doğrusu; onları bizim şair-i azam Abdülhak Hâmid’in Finten’in önsözünde betimlediği İngiliz yüzlerine de pek benzetemiyorum.
Kıyamet de Facto, Ölüm de Jure (Şiir) – Cihan Oğuz Sayfa:39
Kent, Kentlilik ve Kent Kültürü – Buket Uzuner Sayfa:40
Kültür, en önemli insan yaratılarından biridir ve günümüzde çoğunlukla uygarlık bağlamında kullanılmaktadır. Bizim şimdi Türkçede kullandığımız kültür sözcüğü, Latince ‘cultura’ kökenlidir ve inşa etmek, işletmek, süslemek, bakmak anlamlarına gelmektedir.
Kime Kalırsa (Şiir) – Gonca Özmen Sayfa:42
Günler Geçer... – Haydar Ergülen Sayfa:43
Gazete okumayan, az okuyan, merak etmeyen yazarlar, şairler tanıyorum, bazılarının gazete okumadığını, pek ilgilenmediğini yazılarından, konuşmalarından filan biliyorum. Bazen gıpta ediyorum onlara. Ama tam tamına 45 yıllık bir gazete tiryakisi olarak, bu yazarlara şaşırdığımı da söylemeliyim. Şaşkınlığım, kınama, ayıplama cinsinden değil, haşa, ilginç bulmaktan, gazete okumayan bir yazarı, şairi merak etmekten.
Toprak Güzellemesi – İskender Pala Sayfa:46
İnsanın suya, ateşe veya havaya karşı saygısı biraz korkudan, biraz şerri belasınadır. Oysa toprağa gösterdiğimiz saygı böyle değil. O bu hakkı bize yakınlığı ve şefkatiyle kazanmıştır.
Kültür Gündemi: 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü – Oya Baydar, Şükrü Erbaş,Atilla Birkiye, Neşe Cehiz,küçük İskender, Hatice Meryem Sayfa:49
1910 yılında Kopenhag’ta düzenlenen Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda gündeme getirilip kabul edilen Dünya Emekçi Kadınlar Günü, ülkemizde de 1921 yılından itibaren kutlanmaya başladı. Bu kutlama 1970’li yıllardan sonra yaygınlık kazanarak kitleselleşti. Dünyada ve Türkiye’de kadınların verdiği mücadele, her alanda artan bir ivmeyle sürüyor ve önemli kazanımlar elde ettiler, ediyorlar. Ne var ki, Birleşmiş Milletler’in yaptığı araştırmanın sonuçları, erkek-kadın eşitsizliğinin boyutlarının hâlâ ne kadar vahim olduğunu ortaya koyuyor. BM’nin araştırmasına göre; 1.Dünyadaki işlerin %66’sı kadınlar tarafından görülüyor. 2. Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10’una sahipler. 3. Dünyadaki mal varlığının sadece % 1’i kadınlara ait. Başka bir deyişle dünyadaki işlerin % 34’ü erkekler tarafından görülüyor ama dünyadaki toplam gelirin % 90’ına ve toplam mal varlığının % 99’una sahipler. Bu tablonun değişmesi için, bir öneriniz var mı?
1970 Sonrası Türk Kadın Romancılığında Kadına Yönelik Baskı ve Şiddet – Tamer Kütükçü Sayfa:53
1970 sonrası ağırlık kazanan Türk kadın romancılığında, aktarımın, kadın özneyi merkeze alarak, çoğu zaman onun içsel izlenimleri üzerinden ve okur-tepkiselliğe odaklı anlatım teknikleri eşliğinde yapılandırıldığı gözlenir.
Moldova: Yeşil Bir Ülke – Murat Tuncel Sayfa:60
Moldova yolculuğuna çıkmadan önce ülke hakkında bilgi edinmek için araştırma yaparken, Varlık dergimizin kurucusu Yaşar Nabi Nayır’ın da 1930’lu yılların sonuna doğru Moldova’yı ziyaret ettiğini ve Kişinev’de Gagauzların önderlerinden Mihail Çakır’a konuk olduğunu öğrendim.
Çocukluk (Şiir) – Hasan Öztoprak Sayfa:63
Kadın Olarak Yazma Sıkıntısı, Kimlik, Kıyafet İkamesi ve George Sand – Hande Öğüt Sayfa:64
Dört yaşında büyük bir malikânede yaşarken özgürce oynamak için erkek gibi giyinen, köyde verilen temsillerde töresel giysilerin içindeki güzel kızların karşısına erkek rollerinde çıkan Sand, kuklalarla bebekleri kılıçtan geçirip imparator rolü oynamaya bayılır.
Yazınsal Perspektifler: Ukrayna – Tymofiy Havryliv Sayfa:70
Edebiyat, kelimenin tam anlamıyla özgürlüğün içine düştü ve bugün tadını doyasıya çıkarıyor. Edebiyatın hoşuna gideni yapma özgürlüğü ve her şeyin ötesinde siyasi angajmandan elini eteğini çekmesi, son on beş yıl içinde yazarlara, ana medyadaki meslektaşlarının aksine, neden zulmedilmediğini açıklıyor.
Ali Nesin’in Özgürlüğü – Yüksel Pazarkaya Sayfa:75
Kültürlü kişi, tavırlar arasında, kendisine özgürlük alanı açan düşünceye sahip kişidir. Ama düşüncesini bir iktidarın, dini duyguları iktidarını koruma ve büyütme amaçlı politikasına bağlar mı?
“Merhaba” Borcumu Öderken – Metin Celâl Sayfa:77
Yazılı tartışmalar nedeniyle kimseye şimdiye kadar darılıp küsmedim. Hakaret, küfür, aşağılama içermeyen tartışmaların edebiyat dünyamız için yararlı olduğuna inanırım. Çok uzun süreli ve çok ağır hitaplarla gelişen tartışmalardan sonra bile arkadaşlarıma küsmedim, selamı kesmedim. Eğer, Hüseyin Yurttaş’la bir tanışıklığım olsaydı, ona da küsmezdim.
Kumandan (Şiir) – Gülce Başer Sayfa:78
Frankfurt Kitap Fuarı’nda Para Kazanan Kurtlar Kimler? – Sezer Duru Sayfa:79
Frankfurt Kitap Fuarı bir borsa işidir. Yani bu fuar öyle özel bir şirket tarafından bizim TÜYAP Kitap Fuarı gibi hazırlanan ve kitap satışına yönelik bir fuar değildir. Alman Kitap Ticareti Borsalar Birliği tarafından düzenlenir. Burada asıl söz konusu olan telif haklarının satımı, alımı ve bundan elde edilen paralardır. Peki ama asıl parayı bu fuarda kim kazanır?
Çevbir: Gizli Özne Sayfa:81
Kitap Çevirmenleri Meslek Birliği tarafından hazırlanan bu sayfalarda, çeviri eleştirisine yeni bir yaklaşım getirilmeye çalışılıyor. Ve çevirmenlerin her türlü tecrübesi paylaşılıyor. Çeviri kuramındaki gelişmeler, tartışılan konular, çeviri dünyasından haberler, çeviriye dair her şey…
Rimbaud’nun Seyir Defteri – küçük İskender Sayfa:87
Yoğunluğu gitgide artan bir ileti trafiğiyle ürünleriniz Varlık’a akıyor; yazımı kaleme alırken gelen ilk ürünlerden günümüze doğru bir seyirdeyim; önce yollayanın hakkını korumaya çalışıyorum.
Yazs (Şiir) – İsmail Aslan Sayfa:88
Renk Ha Renk (Şiir) – Özgür Asan Sayfa:88
Lâcivert (Öykü) – Gönül Çatalcalı Sayfa:89
Şubat Notları İbrahim Yıldırım Sayfa:94
Semih Gümüş’ün yaptığı bazı listelerin, anketlerin ve anketlerin sonucuna ilişkin yaptığı yorumların yazar ve dergi çıkaran arkadaşlarını üzebileceğinin farkında olduğunu sanıyorum. Kim bilir, belki de pişman oluyordur. Semih Gümüş’ün pişman olması gereken anketlerinden biri de NotosBlog’da yaptığı “Hangi Dergiyi Okuyorsunuz?” anketi ve bu anket sonuçlarına ilişkin yaptığı yorumlar.
MART 2008 - KİTAP EKİ
İsa Çelik ile Söyleşi ÖMER KUMSAL 1

Philip Mansel ile Söyleşi NİL TEZER 4

Cengiz Kılçer ile Söyleşi ENGİN TURGUT 6

Kürt Şiiri Antolojisi AHMET ÇAKMAK 7

Nur Saka ile Söyleşi NİSAN SERAP MURATOĞLU 9

Günü Gününe Şiir Günlüğü GÜLTEKİN EMRE 12

Tozlu Raf DENİZ DURUKAN 14

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT

 

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI