Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

ŞUBAT 2008

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Türkiye’de ve Avrupa Birliği’nde Kültür Dergilerinin Koşulları – Osman Çetin Deniztekin Sayfa:3
Yaşar Nabi’nin deyişiyle “okuru avlamak amacı gütmeyen” Varlık gibi girişimler, bugünkü koşullarda Kültür Bakanlığı’nın (ve diğer kamu kurumlarının) işlevini hakkıyla yerine getirmesini veya bir özel vakıftan gelecek desteği ya da dağıtım şirketlerinin insafa gelmesini bekleyerek değil; verdikleri üründen yararlanan herkesin ilgi ve katkılarıyla yaşamlarını sürdürmek durumunda.
İki Kültürü Aşmak Sayfa:7
Cem Deveci, yazısında iki kültür ayrımının tarihsel ve felsefi kökenlerini irdeliyor. İki Kültürü Aşmak: Modern Dünya Sisteminde Fen Bilimleri ile Beşeri Bilimler Ayrılığı çalışmasında da yer alan Volkan Aytar, birçok entelektüel gündeme atıfta bulunarak disipliner bağlamda iki kültürü aşmanın olanaklarını irdelerken, bunun, mevcut disiplinlerin içine sığmayan yeni disipliner karmaşıklığa yol açtığına da işaret ediyor. Coşkun Şenol, ortaöğretimdeki ders çizelgelerini sunarak iki kültürün ortaöğretimdeki temellerini araştırıyor. Yücel Kayıran ise, bir yandan Snow’ un iki kültür kavramını şiirin doğası bakımından irdelerken, diğer yandan şairin kültürünün hangi kültür olduğunu, Türk şiir ortamına göndermeler yaparak irdeliyor.
Doğal Bilimler ile İnsan Bilimlerinin Ayrışmasının Dört Basamağı – Cem Deveci Sayfa:8
Belki esas tuhaf olan, son dört yüz yıldan beri modern bilim ve teknolojinin mantığını ve yöntemlerini dünyada ve evrende var olan tüm varlıkları kapsayacak şekilde genişletme amacı güden bilimciliğin bu denli destek görmesi ve bilginin niteliği üzerine kurduğu tekelin çok az direnmeyle karşılaşmasıdır.
İki Kültürü Aşmak ya da Sosyal Bilimler-Tarih İttifakına Doğru... – Volkan Aytar Sayfa:13
Tarih yazımı içinde, iki kültür ayrımının etkisini hissederek yeni yollar arayanları “yeni tarih hareketleri” adı verilebilecek bir konumda toplamak, iki kültürü aşmaya başlamak açısından verimli olabilir.
Ortaöğretimde İki Kültürün Temelleri – Coşkun Şenol Sayfa:17
Burada yapılan, bu sınıflandırmanın eleştirisi değildir. Burada, mevcut sistemin, C. P. Snow’ un, sözünü ettiği “iki kültüre” dayalı ve iki kültür oluşturucu bir sistemleşmenin olduğunu göstermektir.
“Keşke Gelecek Olmasaydı”: Şairin Kültürü Hangi Kültürdür? – Yücel Kayıran Sayfa:22
Snow’ un, iki zıt kutbu oluşturan bilim adamlarıyla şairler arasındaki zıtlığı dile getirdiği bir başka ayrıma atıf yaparak bitirelim: “Eğer bilim adamları geleceği hücrelerinde taşıyorlarsa, şairler, edebiyatçılar, buna, keşke gelecek olmasaydı diye cevap verirler.”
Gülten Akın Şiirinde Mavi ile Kara – Zeynep Uzunbay Sayfa:27
Gülten Akın şiirinin asıl kahramanlarından birinin güneş olduğunu söylemiştim. Onun şiirlerindeki vazgeçilmez mavi ile kara da yine güneşin marifetidir. Güneşin kısa dalga boyundaki mavi ışıklarıyla başlar sabah. Günbatımıyla birlikte, mavi yerini uzun dalga boyundaki kızıl ışıklara bırakır. Havada su damlacıkları varsa, günbatımı daha kızıldır. Sonra ışıklar kesilir. Ömür-güneş eğretilemesinin ardındaki doğa gerçeğidir bu.
Kadın Prens (Öykü) – Müge İplikçi Sayfa:30
Fazıl Say ve “Ben Yaşarken Ölme!”... – Leylâ Erbil Sayfa:33
Dikkat buyurun, yeni ve aşkın bir düzen için değil, daha ilkel bir din düzeni için, insanları sadece kendilerine benzetmek, sakatlamak, kullaştırmak, aşağı çekmek için uğraş veren sistemlerde o ülkenin bir tek gerçek entelektüelleri değil, sıradan yurttaşları da olanakları olsa ülkeyi terk etmek ister. Nâzım Hikmet deneyiminden, Güzin-Abidin Dino deneyiminden, daha binlerce deneyimden hiç ders almışa benziyor mu bu toplum?
Sessizliğin Eşiği (Şiir) – Ahmet Ada Sayfa:34
Amerika: Düş Değil, Gerçek! – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:35
Şimdi ben de bir burs alıp, bir boş zaman bulup, burada 1993’teki gibi uzun bir yolculuğa çıkıp, ‘derin Amerika’ya dalıp bir kitap yazmak istiyorum. Adı bile hazır kafamda!
Dilin Cinsiyeti – Buket Uzuner Sayfa:41
Üstelik pek çok Batı kültüründe vatan ve dil gibi iki önemli kimlik imgesinde kullanılan ‘baba’ yerine anadil ve anavatan’ı tercih etmiş olan benim güzel anadilim Türkçe de erildir ve kadın yazarların bilinçli veya bilinçsiz olarak yaşadıkları pek çok cinsiyet (gender) sorununu ben de yazarken yaşarım.
Baykuşlu Şiir (Şiir) – İsmail Uyaroğlu Sayfa:43
Yer Yer Değil İken Su Su İdi – İskender Pala Sayfa:44
Gözyaşına ne denilebilir ki!.. Dizi dizi şiir desek haksızlık olur; tane tane inci desek yetersiz kalır. Akın akın yabanlara giden de, uzak uzak sevdaları yakın eden de odur çünkü.… Sevgilinin geleceği yolları sulayıp süpürmek içindir o; sultanlar ayağına düşürmek içindir. Bütün boşluklarını o doldurur ömrümüzün... Söylenmedik sözler yerine o vardır yanımızda. Sevdaya dair yeminlerden ve gülleri saran dikenlerden önce o vardır.
Kültür Gündemi: Sevgililer Günü Gülseli İnal, Mustafa Ziyalan,Abdülkadir Budak, Nalan Barbarosoğlu, Altay Öktem, Oğuzhan Akay,Emel İrtem, Can Bahadır Yüce Sayfa:49
Ülkemizde kutlanan bayramlar, doğum ve evlilik yıldönümleri, yılbaşı gibi özel ve anlamlı günlere, 1980’li yıllardan itibaren “14 Şubat Sevgililer Günü” de eklendi. Bugün, medyatik pazarlamanın da büyük katkısıyla yoğun bir coşkuyla kutlanan “Sevgililer Günü”nü, tüketim toplumunun çılgınlıklarından biri olarak nitelendirenler de var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Eğer kutluyorsanız, ne tür armağanları tercih ediyorsunuz?
Günler Geçer... – Haydar Ergülen Sayfa:53
Şairlerin ‘duyarlı’, hele herkesten ‘daha duyarlı’ olduğunu söyleyenin alnını karışlarım! Biraz tuhaf bir cümle oldu farkındayım, okuyan da beni ‘bitirim’ sanacak, ama şairlerin neredeyse en ‘duyarsız’ kimseler safında olduğunu anlayacak kadar bulundum aralarında.
Hintfulü (Şiir) – Metin Fındıkçı Sayfa:55
Ferid Edgü, O’nlar ve ‘Aşağı, Aşağı’lık Manik Depresif Bir İnceleme – Fatih Çodur Sayfa:56
Edgü’nün O diye nitelediği öykü kahramanı, içine düşmüş olduğu boşlukta kendisine el uzatan eşini, yani o masum ama “kara gölge”yi yok yere aynı boşluğun içine çekmek istemekte ve bu isteğini de gözleri kararmışçasına eyleme geçirmektedir. Ama yangın merdiveninin boşluğundaki kişi, yani O, kahramanın annesi değil kendisi de olabilir.
Çocukluk (Şiir) – Hasan Öztoprak Sayfa:59
Edebiyatı Ayrıntıda Aramak – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:60
Kuşkusuz edebiyatçının edebiyata bakmasını kolaylaştıran, kişiliğini yapan pek çok oluşum vardır. Ama edebiyata dilin içinden bakmasını bilmiyorsak, edebiyatı dili işleme hüneri olarak anlamıyorsak, o bakışın anlamı yoktur. Edebiyatı ayrıntıda aramak insana görmeyi öğretebilir. Yeter ki o ayrıntıda takılıp kalmayalım.
Bana Ne Ben (Öykü) – Mehmet Erte Sayfa:63
Silvestro’nun Sanrısı – Feridun Andaç Sayfa:68
Yurt kavramı, yurttaşlık bilinci, yurtseverlik duygusunun günümüzde anlamı değişmese de; insanların bu konuda düşünmesinin, bu bilinç kapılarından geçmesinin önüne gölgeler düşürülmüştür.
İstanbul (Şiir) –Tozan Alkan Sayfa:72
Aşkın Şeytani ve Şehevi Üçgeni – Hande Öğüt Sayfa:73
İnsan beyninin arkaik katmanlarındaki aşka, erotizme ve paylaşıma dair tüm tozları silen bu anlatılar kültür, insanlık, modernite ve aydınlanma çağının yaratıcısı olmakla gurur duyan insanoğlunu, cinselliğin tekdüzeliğinden ve ailenin tabusallığından kurtaracağa pek benzemiyor ne var ki...
De ki Pustur Yolumuzu Kesen (Şiir) – Mustafa Altay Sönmez Sayfa:78
“Eski Hollanda” ve “Yeni Hollandalı” – Margot Dijkgraaf Sayfa:79
Edebiyat tekrar tekrar “nereden geliyoruz” ve “nereye gidiyoruz” diye sorar; bunlar tam da Avrupa hakkında her gün sorulan sorulardır. Yazar okurların gözlerini açan öyküler anlatır, onları ya hiç bilmedikleri ya da ancak klişeler halinde tanıdıkları dünyalarla tanıştırır. Edebiyatta yalnız kendiniz değil, aynı zamanda ötekisinizdir.
Not Defteri – Hüseyin Yurttaş Sayfa:86
Gerçek ve büyük sanatçılarla söyleşme fırsatı yakaladığım genç günlerimde, oradan ayrılırken yelkenlerimin rüzgârla dolduğunu, yazma iştahımın kabardığını hissederdim. Bu, daha az yaşasam da, şimdilerde de böyle benim için. Bazı kitaplar da aynı duyguyu uyandırır bende.
Rimbaud’nun Seyir Defteri – küçük İskender Sayfa:88
Kişisel mail kutuma gönderilen veya diğer yollardan bana ulaştırılan çalışmaları Varlık’ın dışında tutuyorum; herkesin bu şansının olmaması ya da bilgisayar ortamında şiir dışında da bir hayat sürdürme ihtimalimin bulunması nedeniyle bu ziyaretçileri ciddiye al(a)mıyorum; bu yüzden benle doğrudan temasa geçmek yerine, Varlık aracılığıyla buluşma hayaline bulaşmanızdaha doğru.
Şiirler – Özgür Demirci Sayfa:89
Yevm-i Uşşâk (Öykü) – Serhat Işık Sayfa:90
Çevbir: Gizli Özne Sayfa:92
ŞUBAT 2008 - KİTAP EKİ

Senelerce Senelerce Evveldi küçük İSKENDER 1

Müslüm Yücel ile Söylei MÜJDE ARSLAN 4

Olabilir Olabilir OLCAYA KARA 5

Bülent Usta ile Söyleşi GÜLCE BAŞER 8

Bir Cihan Kaynanası EMRAH PELVANOĞLU 10

Bülbülün Ölümü TÜRKAN YEŞİLYURT 11

Şiir Taşı MUSTAFA KÖZ 12

Tozlu Raf DENİZ DURUKAN 14

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT 15

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI