Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

OCAK 2008

Çizgi - Yorum – Semih Poroy Sayfa:2
75. Yılımızda: “Varlık’la Yetişen” Nesillerden Arta Kalan Sayfa:3
Kurucumuz Yaşar Nabi’nin 1981’de ölümünden bu yana, Varlık Yayınları bünyesinde bu dergiyi çıkaran bizlerin önceleri sıkça, giderek daha seyrek olarak işittikleri onurlandırıcı bir ifade vardır: “Ah, biz hep Varlık okuyarak büyüdük.” Kuşaklar değiştikçe, sonraları bu cümlenin arkasına ya da önüne, “aaa, Varlık hâlâ çıkıyor mu?” ifadesinin gelmesiyse kültürel yaşamımızın pek o kadar şevk vermeyen bir yönüne işaret etmektedir.
Ne Olacak Bu Medyanın Hali... – Emin Karaca Sayfa:4
Peki, dünün “matbuat âlemi” ile bugünün “medya dünyası”nın arasında ne fark var? Özü itibariyle değişen hiçbir şey yok… Dünün şantajcı gazetecilerinden “Baba Tahirler” de mebzul miktarda, “zat-ı şahane”den “ihsan” alanlar da…
İnternet ve Basın – Vedat Çakmak Sayfa:12
Basında iki yüz yıldır yaşanan “özgürlük” kavramı konusundaki çelişkiler, teknolojinin son on yıldaki hızlı gelişmesiyle farklı boyutlara çekildi. “Yayın yapan” ile “yayın izleyen”, tarihte ilk defa aynı statüyü paylaşmaya başladı. Bunun, geleneksel medyayı değiştireceğini öngörmek olası. Ancak, bu değişimin hızı ve izleyeceği yol, henüz belirgin değil.
Özgür Bir Basının Bedelini Ödemek – André Schiffrin Sayfa:15
Bağımsız, kâr amacı gütmeyen vakıf ya da kooperatiflere ait olan gazete ve kitap yayıncılığı, siyasal ve kültürel özerkliği korumanın belki de en iyi yoludur. Bu çözüm, birincil amaçları kârlılık olan büyük şirket gruplarına satılan Le Seuil ve Einaudi gibi önemli yayınevlerini kurtarabilirdi.
Hiç (Şiir) – Engin Turgut Sayfa:18
Soruşturma: Özgür Basının Bedeli Avni Özgürel, Emre Aköz, Alpay Kabacalı, Ömer Madra, Nilüfer Kuyaş Sayfa:19
Dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de ticari ve siyasi dengelerle kuşatılan yazılı ve görsel ana medyanın artık özgür olamadığı vurgulanıyor. Bu yoruma ne ölçüde katılıyorsunuz? Bilgi edinme özgürlüğü açısından ülkemizde yeterli ve etkili alternatif cepheler oluştuğunu düşünüyor musunuz? Alternatif medyanın daha da gelişmesi için kurum ve vakıf desteklerini olumlu buluyor musunuz? Sizce nasıl bir yol izlenmelidir?
Şiirler Necmi Zekâ Sayfa:25
Oya Baydar ile Söyleşi – Hande Öğüt Sayfa:26
Kurban kültürünün hâlâ yaşadığı bir ülkede ölü seviciliğin insanlarımızı esir aldığını ve bunun bilerek körüklendiğini düşünüyorum. Cinnet geçirmekte olan ve bu cinneti kanın, ölümün yüceltilmesiyle dışa vuran insanlar toplumu olduk.
Yargı-K. (Öykü) – Orhan Duru Sayfa:32
Şiirler – Cengiz Bektaş Sayfa:33
Öykünün Bir Çağı... – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:34
Kara mizaha gömülü kara ahlak. Özgüven’i en çok kendisi yapan da sanırım bu. O nedenledir ki, onu, git gide daha çok, Princeton’da keşfettiğim günden beri filmleri, öyküleriyle gündelik gözdelerim arasında saydığım Neil LaBute’ e benzetiyorum.
“Mektup Aşkları”nda İdeolojik Bir Kavram Olarak Aşk – Tülin Tankut Sayfa:39
Erbil, aşkın cinsiyetçi yüzü hakkında okurda kuşku uyandırmayı başarıyor. Dolaylı olarak “kadınlığı” sorguluyor, kadının “insan olma” mücadelesini gözler önüne seriyor. Aynı zamanda karakterlerin, mektuplarda dile getirilen özel yaşamlarında, yakın tarihimizin toplumsal-siyasal gerçekliğinin yansımalarını da buluyoruz.
Kaybolan Biyografi ve Bir Bilim Adamının Romanı – Vecdi Çıracıoğlu Sayfa:42
Bir Bilim Adamının Romanı, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırmalar Kurumu’nun, Bilim Adamı Yetiştirme Grubu’na ait bir proje kapsamında yaşama geçirilen ısmarlama bir kitaptır. Bu konuda, bir bilim adamının nasıl yetiştiğini anlatan bir roman yazılması istenir. Böylelikle, çelik sandıklar içinde arşiv ve belgelerini saklayan devlet, göreceli özerkliğini göstererek yaşamıyla romana konu olacak bilim adamının seçimini, o sırada TÜBİTAK Bilim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekte olan Cahit Arf’a verir.
Kültür Gündemi: 2007’de Edebiyatımızda Ne Oldu? Sayfa:45
“Nabukadnezar’ ın Son Düşü” şü (Şiir) – Osman Olmuş Sayfa:49
Çağdaş Edebiyatımızda Yeni Oluşumlar – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:50
Belki de kendi eksiklerinden, kendi yenilgilerinden yola çıkan ozanlar, 70’li yıllardaki kargaşa ortamında insan duyarlığına daha çok önem verdikleri için “Yeni Toplumcular” daha doğal bir şiirin gelişmesini sağlamış oldu.
‘Abdullah Cevdet Sokağı’ Sahi, Abdullah Cevdet Bey Hiç Ankara’ya Geldi mi? – Remzi İnanç Sayfa:53
Danıştay’a dava açarak, Anadolu’nun yetiştirdiği sayılı aydınlanmacılardan Abdullah Cevdet’e yapılan haksızlık için suç duyurusunda bulundu. Sonunda mahkeme kararıyla Halaçoğlu’ nun tabelası indirilerek, sokağın girişine yeniden Abdullah Cevdet tabelası asıldı. Bundan da, kimden saklayalım, ne Abdullah Cevdet’in ne de biz fani kulların haberi oldu. Olsun!
Edebiyatta Göçmenlik ve Kuşaklar Boyu ‘Öteki/Yabancı’ Olmak – Buket Uzuner Sayfa:55
Kendi tarihiyle yaşıt insanlık eylemlerinin en önemlilerinden biri olan göç; dinsel, ekonomik, siyasî, etnik veya sosyal nedenlerle insan topluluklarının yer değiştirmesi olarak tanımlanır. Göçlerin nedenleri gibi sonuçları da, çok çeşitli ve biribirini tetikleyen alanlarda, kuşaklar boyu sürecek bir zaman dilimine yayılan, dönüştürücü, sarsıcı, ama çoğunlukla yıkıcı etkiler yaratır.
Avcı Çayı (Şiir) – Hüseyin Peker Sayfa:57
Kapı (Öykü) – Birgül Oğuz Sayfa:58
Güneşe Zaaf (Şiir) – Elâ Atakan Sayfa:60
Unutma Bilincinin Labirentlerinde – Feridun Andaç Sayfa:61
Deneme yazarken seçip veya belirlediğiniz konuyu bulunduğunuz an/durumdan yola çıkarak; adım adım yazdığınızın izleyicisi/anlatanı/açıklayanı/yorum sayıcısı/örnekleyicisi kesilirsiniz. Anlatımınız “ben” üzerine kuruludur. Ele aldığınız konuyu/izleği öylesine içkinleştirirsiniz ki; yazıda saflaşma sınırına değin götürür sizi yazdığınız deneme.
Ateşle Oynamak – İskender Pala Sayfa:66
Hakiki âşık sayılan Aşk’ın işi gerçekten zor görünüyor. Hani bir yolunu bulup devlerin elinden bir gemi kaptı diyelim; ne çare ele geçirdiği gemi mumdan yontulmuş, hammaddesi muma dönmeye hazır bir materyal iken... Farz edelim, kahramanımız bu gemiyi kullanmayı başaracak derecede iyi bir aşk kaptanıdır ve rotasını da Nuh’a çizdirmiştir, ne çare gireceği deniz, alevleri fokur fokur okyanus olduktan sonra…
Büyük Estonya Romanını Beklerken – Märt Väljataga Sayfa:72
Çağdaş Estonyalı romanların çoğu tarihsel geçmişi veya hayali bir zamanı ele almakta, bugünü ele alanlar ise, dar anlamda kişisel deneyimlere odaklanmaktadır. Ancak geleceğin tarihçisi romanları birer belge olarak değil de, insan elinden çıkma ürünler, arkeolojik bulgular olarak okursa, o zaman bunlardan komünizm sonrası Estonya’ nın korkuları ve umutları, kaygıları ve saplantıları hakkında hayli iyi bir fikir edinebilir.
Çevbir: Gizli Özne Sayfa:78
Günümüzde hükmünü sürdüren ve edebiyat alanında yer alan insanları pek de şaşırtmıyor gibi görünen çeviri değerlendirmelerinin önemli bir sorunu, çubuğu genellikle ikinci tarafa doğru bükmeleri. Yani iyi/kötü ölçeğinde sıklıkla ‘kötü’ ve/ya ‘kötülüğü’ simgeleyecek sıfatlarla bizi karşı karşıya bırakmaları (“çeviri kokmak” ifadesi bunlardan bir tanesi). Bir başka deyişle, çevirmenler anlamsal eşdeğerliği sağlamada yaptıkları iddia edilen hatalarla görünür kılınıyorlar genelde.
Rimbaud’ nun Seyir Defteri – küçük İskender Sayfa:83
Acımasızlık’ la dürüstlüğü ayırt etmemiz şart: Kötüyse niye kötü, iyiyse neden iyi; bu iki ‘kaba’ motifle hareket etmeye çalışacağım eskisi gibi; içiniz rahat olsun, iyi olan İskender’in edebi tavrına yakın durandır diye bir ölçüt kullanılmıyor. Asıl olan ürünün kendisi; üründeki ifadenin olgunluğu, çağdaşlığı ve insana yakışanı taşıması.
Rom Ben ve Kadınlığın (Şiir) – Anıl Cihan Sayfa:84
Çocuk (Şiir) – Âdem Özdağ Sayfa:85
Eski İz (Şiir) – İsmail Aslan Sayfa:85
Oğuz Atay Günleri – İbrahim Yıldırım Sayfa:86
Evet, Oğuz Atay bir okur hareketidir. Ve bu öyle bir harekettir ki, erken geldiğini söyleyenlerin, uzun soluklu olmayacağını, edebiyatının yetersiz, bakış açısının sakıncalı olduğunu iddia edenlerin geri çekilmesine neden olmuştur. Bu hareket belki de Türkiye’nin en güçlü, en bilinçli, en eğlenceli okur girişimidir.
OCAK 2008 - KİTAP EKİ
 Deniz Kavukçıoğluyla Söyleşi CEYDA DEMİRCİOĞLU

Postaneye Asla Yanlız Gitme BUKET UZUNER

5. Sanattan 5. Kola: Orhan Pamuk HALUK YURTSEVER

Kalbimin Kuzey Kapısı Trabzon ŞEREF BİLSEL

Yücel Kayıran ile Söyleşi ORHAN TÜLEYLİOĞLU

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI