Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

ARALIK - 2007

Çizgi - Yorum –Semih Poroy Sayfa:2
Normalite mi, Normaliteler mi?
Bir Geçiş Döneminden Bir Sonrakine – Mircea Vasilescu Sayfa:3
Yıllar boyu “Batı tarzı normalite”nin peşinde koştuktan sonra, yavaş yavaş meselenin normalite değil, normaliteler; kendimizi kaynaştırmamız gereken girift, dinamik hal ve durumlar olduğunu keşfediyoruz.
İçinde Çelişkili Anlamlar Barındıran Bir Kavram: Normalite – Alexander Kiossev Sayfa:7
Aslında, “doğallığı”nın ardında, normalite tehlikeli bir kavramdır. “Sapmalar”ı âşikar ve tartışılmaz kılarak, tehditkâr, itici ve “korkunç” olarak gösterir ve böylelikle onları Öteki, farklı olanla muhtemel bir diyalogun sınırları dışına iter. “Normalite”, Modernite’nin en güçlü ideolojik unsurlarından biri olarak, gerçek imgesini çarpıtır.
“Banyo Masalları” Normaliteyi Nasıl Cennet Sanmışız? – Slavenka Drakulic Sayfa:10
Komünizmin pratiğinde değilse de ideolojisinde, Kutsal Kitap’taki cennetin yerini “daha parlak gelecek”, örneğin Marx’ın “herkes yeteneklerine göre çalışacak ve ihtiyaçlarına göre karşılığını alacak,” dediği, sınıfsız topluma duyulan inanç almıştı. Doğrudur, buradaki fikir, böyle bir toplumun öteki dünyada değil, bu dünyada gerçekleşeceğiydi; ama anlaşılan bu, özellikle de “daha parlak bir gelecek”in aslında hiç şansı olmadığı, dolayısıyla da Hıristiyan cenneti kadar kurgusal kaldığı görüşünde, sadece bir nüanstı.
Bir İktidar Sorunu Olarak Modern Zamanlarda Normallik – Cem Deveci Sayfa:15
Karşılaştığımız normlar çoğulluğu karşısında tercih ya da öncelik atfetme konusunda modernlik bizi özgürleştirmiştir, ama aynı zamanda ortada bırakmış olduğu da gerçektir, çünkü modern öncesi toplumlarda mevcut normların doğruluğunu ve geçerliğini değerlendirebilmemizi sağlayan, üst-normlar demeyi uygun bulduğum, ayrıcalıklı normlar vardı.
Nilgün İçin Dört Dörtlük (Şiir) – Ahmet Necdet Sayfa:19
Ahmet Ümit ve “İnsan Ruhunun Haritası” – Serpil Durak Tunçer / Sayfa 20 Ahmet Ümit, son kitabında Dostoyevski’den Sophokles’e, Mevlana’dan Kafka’ya, Orhan Kemal’den Yusuf Atılgan’a kendisini etkileyen yazarları anlatıyor.
Güneşe Hasret (Şiir) – Yüksel Pazarkaya Sayfa:22
Baltalimanı Hotel (Öykü) – Erje Ayden Sayfa:23
Ece Ayhan: Her Zaman Uzak, Her Zaman Yakın – Hasan Bülent Kahraman Sayfa:26
Türkçede dille lisanı birbirine karıştırdık. İkisine de dil diyoruz. O dilde belli bir düzeyin üstünde roman nasıl yazılabilir? O bakımdan çok önemsiyorum, 1980’lerde Latife Tekin’in romanlarını. 1990’larda Metin Kaçan’ı. 2000’lerdeyse Murat Uyurkulak’ı. Bunları yazdığımız zaman edebiyatı vardır bir dilin. Gerisi edebiyatın ölümü demektir.
Efsane ve Tarık Dursun K.’nın Deniz İnsanları – Erendiz Atasü Sayfa:32
Tarık Dursun K., romandaki toplumsal çatışmanın odak noktası süngeri, Âdem ve Havva efsanesinin tam ortasına koyar. Böylece bir taşla iki kuş vurur: Ekmek kavgasıyla, cinsellik mücadelesini harika bir metaforla süngerde somutlar. Burada, tanrılar değil, cinler vardır. Ata Cin, sevgi denen can yakıcı gizi saklamıştır.
Tevfik Fikret Şiirindeki Kadın İmgesi – Gülsüm Cengiz Sayfa:36
Tevfik Fikret’in kimi şiirlerinde yaşadığı dönemde kadınların toplumsal yaşam içindeki durumlarını betimleyen, hatta yer yer eleştiri getiren dizelere rastlarız. Bu şiirlerin kiminde en yakınındakilerden yola çıkarak, toplumsal yaşamdaki kadının durumunu ve yerini ortaya koyar, kimindeyse günlük yaşamda karşılaştığı değişik kadınların, genç kızların resimlerini çizer.
Edebiyat Eğitimi, “Bak Kuş” Eğitimi – Önder Devrim Aksakal Sayfa:41
Yazınsal iletişimi biçimlendiren yazarın bilincinin nasıl, hangi koşullarda oluştuğu; metnin hangi kanallarla, hangi amaçla sunulduğu; okurun hangi bilinçle, hangi amaçlarla, hangi koşullarda metni anlamlandırdığıdır.
Gittin Ya - II (Şiir) – Ahmet Telli Sayfa:45
Ağaçlar Sonbahara Hazırlanıyor – İskender Pala Sayfa:46
Hazan ile hüzün… İki kelime... İlki Farsçadan; ikincisi Arapçadan… Sanki birbirine akraba gibi... Birine bakınca diğerini hatırlıyorsunuz.
İtikat (Şiir) – Necmi Zekâ Sayfa:47
Divan Şiirini Çağdaş Şiirde Yorumlamak – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:48
Başta Nâzım Hikmet olmak üzere kimi toplumcu ozanlar da Osmanlıca tamlamalarla divan şiiri geleneğini yaşatmak istemişlerdir.
Ömrümün Bahçesi (Şiir) – Metin Cengiz Sayfa:50
Ölümünün 40. Yılında Ahmet Kutsi Tecer – Metin Turan Sayfa:51
Ahmet Kutsi Tecer: Bu ad şu iki sözcüğün en geniş anlamda açıklaması gibi gelir bana: ‘kurucu’ ve ‘bulucu’ kişi... Bu iki nitelemeyle kastetmek istediklerimi, yüzyılın başında (1901) dünyaya gelmiş, ne yazık ki, ömrünün en verimli çağında (1967) aramızdan ayrılmış bir Cumhuriyet aydınının, bir kültür insanının portresine eğildiğimizde kolaylıkla görürüz.
Rüyacılar Kitabı’ndan (Şiir) – Mustafa Ziyalan Sayfa:56
Edebiyat Eleştirisinin
Yeniden Ulus -Aşırı Hale Getirilmesi – Carl Henrik Fredriksson Sayfa:57
Şimdiki durumdan, dünya görüşünü –ve o görüşün sunulabileceği medyayı– kaybetmiş olan edebiyat eleştirmenliği de bir o kadar sorumludur. Yayıncıların, kendilerine yol gösterecek edebiyat eleştirmenlerinin tüm yelpazesine daha önce hiç olmadığı kadar ihtiyaç duyduğu şu kritik anda, eleştirmenler bunu sağlayamamaktadır.
“Kuzey İrlanda” Tarihle El Sıkışmak – Matt McGuire Sayfa:59
Kuzey İrlanda yeni binyıla ilk ihtiyatlı adımlarını atarken, yakın geçmişinin müzakeresi hâlâ bir sonraki yerel yazarlar kuşağına ait alanın bir parçasıdır. Bunu söyledikten sonra, yakın tarihli edebiyat da aynı şekilde Kuzey İrlanda yazınının nasıl görünmesi gerektiğine ilişkin basmakalıp beklentileri yadsımaktaki canlılık ve hüneriyle tanımlanabilir.
Şiirler – W. B. Yeats Sayfa:63
Bir Deney Alanı Olarak Kadın Bedeni ve Ütopyalar – Hande Öğüt Sayfa:64
Siborg tasavvuru makineleri, kimlikleri, kategorileri, ilişkileri ve uzay hikâyelerini hem kurmak, hem de yok etmek demektir. İkisi sarmal dansla birbirine sarılmışlarsa Haraway tanrıça olmaktan ziyade siborg olmayı yeğlediğini söyler. Ya siz neyi yeğliyorsunuz?
Çevbir: Gizli Özne Sayfa:67
Bu sayfalarda, bize çeviri eleştirisi diye sunulan hata avcılığına karşı çeviri eleştirisine yeni bir yaklaşım getirmeye çalışacağız. Sizinle çevirmenlerin her türlü tecrübesini paylaşacağız. Çeviri kuramındaki gelişmeleri, tartışılan konuları olabildiğince aktarmaya, çeviri dünyasından haberler vermeye, hülasa çeviriye dair her şeye dokunmaya çalışacağız. Okuyan ve yazan herkes için keyifli olması dilekleriyle.
Bu Dünya Hüseyin Peker’e Göre Değil – Fergun Özelli Sayfa:67
Tek Vuruş’ta, İzmirli romanında da söylediği gibi, kimsenin dünyaya karşı gelmediği bir hayatta, daha önceki zamanlarda da binlerce kez oynadığı binlerce kişilik ve taktığı binlerce maskeden herhangi birisini yeniden takınıp oynamak ve hayatta yeniden bir rol almak istiyor Hüseyin Peker.
Kervan (Şiir) – Alperen Yeşil Sayfa:73
Yeni İmzalar – Enver Ercan Sayfa:74
Hatta şair dostlarım, her şairin bir web sitesi olması gerektiği üzerinde ısrarla durduğumun tanığıdırlar. Ayrıca o sitede şairin yalnızca yaşamöyküsü, yapıtlarının listesi ve fotoğrafları değil; yapıtlarından kapsamlı bir seçkinin yanı sıra, hakkında yazılmış yazılardan örneklerin de bulunması gerekir. Hem de Türkçe-İngilizce olarak!
Açık Şiiri (Şiir) – Ömür Özçetin Sayfa:75
“Sizi Bir Yerlerden Seviyor muyum?” (Öykü) – Senem Dere Sayfa:76
Cemre (Şiir) – Adnan Caymaz Sayfa:79
ARALIK - 2007 - KİTAP EKİ

Ayşe Kulin ile Söyleşi ÖZGE ERCAN

bOnus ŞAKİR ÖZÜDOĞRU

Yarım Hayat AYSEL SAĞIR

Kovulmuşların Evi ŞEREF BİLSEL

Filiz Özdem ile Söyleşi AYSUN YAVUZ

Auschwitz' de Düğün  KENAN MENDEKLİ

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI