Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

KASIM 2007

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Farklı –Türkiye’de– Olmak – Süreyyya Evren Sayfa:3
Hem fark/norm meselelerini teorik olarak kuşatmak, hem de Türkiye’deki ve dünyadaki hallere bakmak istedik bu dosyada. Günümüzde, artan siyasi tansiyon, dört koldan farkları eriten, belirli normlar çevresinde birleşmeyi dayatan bir süreç olarak işliyor.
Fark - Mahmut Mutman Sayfa:4
Fark, sahip olunan ve taşınan bir şey, bir özellik anlamına geliyor; böylece farkın soyutta, kavramsal olarak kavranması gereken farkı, farklı olan veya farklı görülen şeye sessiz sedasız transfer oluveriyor ve fark bir şeye ait bir husus, yani bir aidiyet haline geliyor. “Türkiye’de farklı olmak” gibi bir ifadeyi bu açıdan düşündüğümüzde, ironik bir yanı bile var: dil adeta referansının imkânsızlığını deyişiyle itiraf ediyor.
Düşlerin Ayrımı (Şiir) – Salih Bolat Sayfa:6
Mutlak Kültürlerin Sonu: Farklılığa Antropolojik Bir Bakış – Nejat Dinç Sayfa:7
Sömürgeci dönem antropolojisinin artık bir özne haline soktuğu “kültür” kavramının üzerine oturduğu 6 ana sütun vardır. Kültür bir bütündür, bir sistem oluşturur, homojendir, izoledir, bir öze sahiptir ve değişmezdir. Kültür hayatın tüm unsurlarını kapsar, dışarıda bir şey bırakmaz; bu haliyle bir bütün oluşturur. İnançlar, semboller, davranışlar, sosyal yapılar, davranış kalıpları, her şey, kozmolojik bir bütünün parçaları ya da tezahürüdür.
X Kuşağı – Yaşar Çabuklu Sayfa:11
X kuşağı kavramı ilk kez 1964’te İngiliz gençliği üzerine yapılan bir çalışmada kullanıldı. 1990’da Time dergisi X kuşağını kapak konusu yaptı. Dergideki yazılara göre X kuşağından gençler ulusal politika konusunda sinik bir tavra sahip, tembel, işten kaytaran, sorumluluktan kaçan kişilerdi ve aile değerleri, iş dünyası ve demokratik yurttaşlığın geleceği için giderek büyüyen bir sorun oluşturuyorlardı.
İsmail Uyaroğlu ile Söyleşi – Şeref Bilsel Sayfa:15
Acıyı uslandırmak için şiir yazar şairler. Acıyı anlatmasa da içindeki sancıdır ona şiir yazdıran, o sancıyı dindirmek, kendini sağaltmak için yazar. Bilinçle değil elbet, kendiliğinden. Acı, ‘münbit’ bir şiir kaynağıdır şair için. Onun için acı çekmeyi öğütlüyorum genç şaire.
Günler Geçer... – Haydar Ergülen Sayfa:19
Ece Ayhan ile Nilgün Marmara’nın dostluğu eskilere dayanır. Ece Ayhan, İlhan Berk’le birlikte Nilgün’ün en sevdiği şairlerdendi. Nilgün’ün ayrıca bizim kuşaktan pek çok şair ve yazarla da yakın dostluğu vardı: Ahmet Soysal, Lale Müldür, Gülseli İnal, Orhan Alkaya, Cezmi Ersöz, Seyhan Erözçelik, Akif Kurtuluş, Mustafa Irgat, Mehmet Günsür ve ben, Nilgün’ün arkadaşları arasındaydık.
Seherdir (Şiir) – Aydın Hatipoğlu Sayfa:22
Sarı Defterden Bir Yaprak: Enver Gökçe – Metin Demirtaş Sayfa:23
TRT’ de boyuna Natalie Wood’ un ölümü ile ilgili haberler yayınlandı. (Kasım, 1981) Enver Gökçe’den tek söz yok. Sanki böyle bir şair yaşamadı, ölmedi, yok!.. Enver Gökçe’ nin ömrü zaten yalnızlıklar içinde geçti. Ölümü de sessizlikle geçiştiriliyor.
Geleneği Yorumlamak Ozana Göre Değişir – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:26
Geleneği dönüştürmekle geleneğin etkisinde kalmak arasındaki ayrımı, incelikli bir özenle belirtmek isteyen Cahit Külebi; Ceyhun Atuf Kansu için yazdığı “Köylü Biçeminde Ağıt”ta geleneği kullanmakta bir sakınca görmediğini de anlatır.
Pazarcı (Şiir) – Habib Bektaş Sayfa:28
Ters Lâle (Öykü) – Sevinç Çokum Sayfa:29
Savrulduğum Son Rüzgârdır Belki de (Şiir) – Oya Uysal Sayfa:32
Tahsin Yücel’in Öykülerinde Arayış ve Kendini Gerçekleştirme Temi – Veysel Şahin Sayfa:33
Tahsin Yücel’in birçok öyküsünde, kendini arayan ve gerçekleştirmeye çalışan kişiler görülür. Kişiler, değişimin peşinde koşan bir kimlikle karşımıza çıkar. Yazarın, öykülerinde değişim, fiziki bir değişimden ziyade, düşünsel-zihinsel bir değişimdir. Kişiler, (kahramanlar) yaşamın onulmaz kıyılarını tek tek gezerek kendilerini tanımayı ve gerçekleştirmeyi amaçlar.
Kültür Gündemi: Lise Kitaplarında Neden Aşk Şiiri Yok? – Hüseyin Yurttaş, Yavuz Özdem, Adil İzci, Zeynep Uzunbay, Şeref Bilsel Sayfa:41
Şiirin giderek daha az okunduğundan, şiir kitaplarının satmadığından yakınıyoruz sık sık. Kitapçılarda şiir kitapları raflarda neredeyse hiç yer bulamıyor. Bu durumun nedenleri üzerine konuştuğumuzda, eğitim sistemindeki çarpıklığa getiriyoruz sözü. Bu çarpıklık, en başta Milli Eğitim Bakanlığı’nın tutumundan kaynaklanıyor kuşkusuz. Lise kitaplarında öğrencilerin dünyasında kolayca karşılık bulacak ve onlara şiiri sevdirecek çağdaş şiir örneklerine yer verilmiyor. Ayrıca eğitimcilerin de çağdaş şiirimizle ilgilerinin zayıf olduğunu, bu nedenle öğrencileriyle özel bir şiir ilişkisi geliştiremeyeceklerini gözlemleyebiliyoruz. Bu ayki “Kültür Gündemi” sorumuzu Bakanlığa sorduk, yanıtını ise önce eğitimci şairler versin istedik: Lise kitaplarında neden aşk şiiri yok?
Avsiya Cumhuriyeti (Öykü) – Dinçer Sezgin Sayfa:48
Şiirler – Ayhan Gülsoy Sayfa:48
Har İle (Şiir) – Cenk Gündoğdu Sayfa:50
Avrupa Merkezci Bir Roman: Ciğerdelen’ de Tarih ve Sentez – Emrah Pelvanoğlu Sayfa:51
Roman üzerine kaleme alınan çeşitli yazı ve değerlendirmeler Ciğerdelen’ in “klasik” bir roman olmadığı noktasında birleşmektedir. Bazı yazarlar ise bu ortak kanıdan bir adım daha ileri giderek, Ciğerdelen’ in postmodern bir roman olduğunu iddia ederler. Selim İleri, Ciğerdelen’ de “postmodern tarzda romanın çok çok uzun yıllar önce mükemmel ve üstelik bütün yerli renkleri, yerli çizgileriyle gerçekleştirilmiş bir yapısı” olduğunu savunur.
Birer Birer (Şiir) – Mete Özel Sayfa:55
Savaş, Kadın, Faşizm... – Hande Öğüt Sayfa:56
Savaş sonrası kadın edebiyatında, yazarların yaklaşımı genellikle bireysel hesaplaşmalar üzerinedir. Kinizm ve sinizm kıyısındaki kahramanlar, bilinçaltlarına sızan toplumsal tarihleriyle hesaplaşırken yoğun bir acıya saplanırlar. Din, kimlik, aidiyet, cinsiyet ve cinsellik, genellikle geri dönüşlerle örülen romanların laytmotiflerindendir. Odaktaki kahraman mücadeleyi asla bırakmaz, kendini bulmak, ayakları üzerinde durabilmek ve geçmişiyle yüzleşebilmek bitimsiz bir çaba gerektirir.
En Çok (Şiir) – Onur Caymaz Sayfa:62
Gramerin Şiiri ve Şiirin Grameri – Roman Jakobson Sayfa:63
Dilbilgisel kavramların oynadığı vazgeçilmez ve zorunlu rol, bizi göndergesel, bilişsel değer ve dilsel kurgular arasındaki ilişkinin karmaşık sorunlarıyla yüzleştirir. Dilbilgisel kavramların önemi gerçekten tartışılır nitelikte midir, yoksa belki onlarla bağlantılı farkında olunmayan kimi gerçeksi varsayımlar mıdır?
Yak Tüm Işıkları (Şiir) – Mazhar Alphan Sayfa:69
Genel Mizah Kavramı ve Karikatür Bilimi – Hasan Efe Sayfa:70
Sözlüğün ve bazı açıklayıcı kaynakların belirttiği mizah (gülmece) kavramı karikatürde yerini, bazı yazarların tartışa geldikleri gülmece, humor, ince alay, alaysı düşünce, ironi, kara mizah gibi başka kavramlara bırakmaktadır. Bunlar, aynı kavramları karşılamaz.
Not Defteri – Hüseyin Yurttaş Sayfa:72
Eylem Şenkal adlı “medyatik” olma yolundaki genç kız, Hasan Hüseyin’in (Korkmazgil) kızı olduğunu ileri sürmüş ya; bizim basın bu haberin üzerine tam tamına balıklama atladı. Kerli ferli köşe yazarları haberin hemen ertesi günü “kimliğini saklayarak yaşama”nın ne demek olduğuna dair yazılar bile yazdılar.
Şiirler – W. B. Yeats Sayfa:74
Yeni İmzalar – Enver Ercan Sayfa:75
“Bugünkü durum”u konuşacak olursak: Benim bildiğim, Nâzım Hikmet, Orhan Veli, Attilâ İlhan, Cemal Süreya ve Özdemir Asaf’ ın kitaplarının sürekli yeni basımlarının yapıldığı. Yeni, genç okurların ilgisini çekiyor şiirleri. Bana göre “kalıcı” onlar. Yarın ne olur; kimler katılır bu listeye, kimler çıkar, bilinmez tabii.
Aşkı Meçhul (Şiir) – Tuncay Taş Sayfa:76
Hikâye Gibi (Öykü)– Aysun Aslaner Sayfa:77
Anahtar Yolu (Şiir) – Süveyda Sezgin Sayfa:78
Döngüsel (Öykü) – Gökşah Yalçınöz Sayfa:79
KASIM 2007 - KİTAP EKİ

Yol Dolayları GÜNAY GÜNER

Minoza' da Elli Gram MEHMET ENGİNER

Korku Benim Sahibim  AYSEL SAĞIR

Karanlıkta Kaybolmayan REMZİ İNANÇ

Anlatmanın Başka Bir Biçimi KENAN MENDEKLİ

Umut Dağıstan ile Söyleşi ERDEM ÖZTOP

Metin Turan ile Söyleşi ESRA KIRTAY

Sırlanmış Zamanın Gölgesinde DUYGU SEÇKİN

Hammah Tinti ile Söyleşi HİKMET HÜKÜMENOĞLU

Tozlu Raf DENİZ DURUKAN

Şiir Taşı MUSTAFA KÖZ

Yeryüzü Kitaplığı GÜLCE BAŞER

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT

 

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI