Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

EKİM 2007

Çizgi-yorum –Semih Poroy Sayfa:2
Soruşturma: Cumhuriyet’in Sonu mu? Yeni Bir Cumhuriyet mi? Sayfa:3
Genel seçimler öncesi, iyice belirginleşen laik-antilaik kamplaşma, seçimlerde (iktidar partisi olmasına karşın) AKP’nin oyunu daha da artırdı. Ve ardından, genel seçimlere gidilmesinin başaktörü Abdullah Gül, cumhurbaşkanı seçildi. Bu durumun, 1923’te kurulan Cumhuriyet’le ve onun değerleriyle ters düşen, hatta sonunu getiren bir gelişme olduğunu ileri sürenler gibi; Cumhuriyet’in ancak bu şekilde asker-sivil bürokrasinin vesayetinden kurtulup sivilleşebileceğine, daha çağdaş bir evreye geçilebileceğine inananlar da var. Yazarlarımız bu konudaki düşüncelerini anlatıyorlar.
Kırılma Hattında Müslüman Kalvinistler’in Rolü – Derl. Osman Deniztekin Sayfa:12
Ticaret ve sanayiyle dini inançlarını bağdaştırmayı öğrenen Anadolu’nun yeni girişimcileri, toplumsal açıdan muhafazakâr, dini değerlere dayalı bir dünya görüşüyle hızlı büyüme ve modernizasyon hedeflerini bağdaştırmakta bir engele takılıyorlar yine de: Kadının ekonomideki rolü.
Osman Şahin Öyküleri – Çiğdem Ülker Sayfa:14
Bir halk hikâyecisi gibi, usul usul insanların öykülerini anlatır Osman Şahin, iri laflar etmeden, iddialı cümleler kurmadan, ders vermeden anlatır ya aslında hâlâ tartıştığımız kimi konulara da işaret eder, kimi gerçeklere dokunur geçer. Bu incecik ve alçakgönüllü öykülerin her birinde insanoğlunun yapısına, yaradılışına ait bir gerçek gelir bütün çıplaklığıyla karşımızda durur.
Öteki (Şiir) – Sait Maden Sayfa:18
Eski Dünya (Öykü) – Elvan Çubukçu Sayfa:19
Selim İleri’nin Daktilosu – Onur Caymaz Sayfa:21
Selim İleri, yazarlar içinden bir yazar. İnsanlar içinde bir insan. Bugün Türkçede bir duyarlıktan bahsedilecekse, orada pembesi uçup gitmiş çiçekleri anlatmış bir Selim İleri duyarlılığı mutlaka var. Sadece “Mavi Kanatlarınla Yalnız Benim Olsaydın”ın son sayfası için bile var! Ne denir ki? İnsan böylesine acımasız, bunca güzel satır karşısında ne diyebilir?
Oh! (Şiir) – Komet Sayfa:23
Cahit Sıtkı’ya ve Mektuplarına Dair – Remzi İnanç Sayfa:24
Cahit, on dokuz yaşından kırk üç yaşına dek ailesine (ve Nihal’e) yazdığı bütün mektuplarda nazik, incelikli ve saygılıdır. Hepsinden öte sevgi ve ümit doludur. Kardeşlerine yazdığı özlem ve şefkat sıcaklığındaki mektuplarda, o sıra bulunduğu kentlerdeki sanat kültür ve edebiyat olaylarını özetleyip duyururken, şiirden söz etmemesi mümkün mü?
Geleneğin Çağdaş Şiirde Yorumu – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:28
Halk şiiri geleneğini donmuş kalıplar içinde tanımak; yapay bir doğa, birbirine benzeyen sevgililer yanında yaşama koşullarının belirsizliğini görmek; çağdaş şiire gelirken, dili yeniden işlemekten başka ne kazandırabilir bize?
Günler Geçer... – Haydar Ergülen Sayfa:31
Doğrusunu isterseniz her yerde yazmak, bir yerde yazmak gibi meselelerin şiirin bugünkü meseleleri arasında yer aldığını düşünmüyorum, açıkçası bana pek önemli bir sorunmuş gibi de gelmiyor! Tekrar olacak ama ‘görünmek istemeyen hiçbir yerde olur!’ Meramım budur.
Sözün Çevrimine Yansıyanlar – Feridun Andaç Sayfa:34
Bir kentin görünün yüzünü anlatmak başka bir şey, o duruşun arkasındaki gerçekliği bireyin dünyasına yansıyanlarla dile getirmek başka bir şey. Aşınan dil ile yaratılan dilin durduğu yeri de imler bunların her biri.
Kültür Gündemi: Görsel Şiir, Şair-Okur İlişkisinde Yeni Bir Olanak mı? Veysel Çolak, Metin Cengiz, Abdülkadir Budak, Enis Akın, Hayriye Ünal, Serkan Işın Sayfa:41
Şiire olan ilginin azalması; şairler, yayıncılar ve hatta okurlar tarafından değerlendirildi, tartışıldı, çözüm önerileri getirildi. Gelinen noktada, en parlak önerilerin bile, sorunu aşmada çok da başarılı olamadığını görüyoruz: Şiirle okur arasındaki bağ, gün geçtikçe zayıflıyor. Bunu, iyi şiirler yazılmasına karşın, şiir dünyasında okurun ilgisini diri tutacak pek fazla hareketlilik olmamasına bağlayanlar var. Böyle düşünenlerin önemli bir bölümü, ‘Görsel Şiir’ yazan-yapanların, şiire farklı bir açılım kazandırma çabası içinde oldukları için, şair-okur ilişkisine yeni bir heyecan getirdiklerini, bunun zamanla şiir-okur buluşmasında çok önemli bir olanağa dönüşeceğini savunuyorlar. Şairlerimiz bu konudaki düşüncelerini anlatıyorlar.
Hap (Öykü) – Mehmet Erte Sayfa:52
Kadın Yazını Metinlerinde Kadın Özneye Dönük Ses/Söylem Otoritesi Yapılanması ve Pınar Kür’ün “Asılacak Kadın” Örneği – Tamer Kütükçü Sayfa:55
“Asılacak Kadın”da Pınar Kür, anlatıcı müdahalelerini sıfırlayarak ve alışageldik indirgemeci feminist söylemlerden kaçınarak, ses ve söylem otoriteleri üzerinde bir hiyerarşi yapılandırmak suretiyle, kadın karakterinin konumunu belirlemiştir. Anlatıda kadın protagonist dışında kalan seslerin tümü yabancılaştırılarak otoritesizleştirilmiş; bu tekinsiz seslerin ürettikleri söylemler kırılarak kadın protagonistin söyleminin egemenliği sağlanmıştır.
“Yuğ” ya da Anlamın İzini “Gaip”te Süren Bir Metin – Çetin Yiğenoğlu Sayfa:62
Bilindiği gibi okur, genelde sanat eserinin kurmaca olduğunu bile bile sihirsel bir yanılsamayla girer sunulu gerçekliğin içine... Ne var ki, Yuğ’da bu zor, üstelik çok zor... Kurmaca olduğunu her satırında okurun gözüne soka soka anımsatan yapıtın omurgasını işte bu, ben kurmacayım diyen yanını diri tutması oluşturuyor biraz da...
Lahinde Narkı (Şiir) – Yücel Kayıran Sayfa:65
Sirenlerin Çağrısı – Mustafa Ever Sayfa:66
Jungcu ruhbilimi kuramında da Sirenler, denizcilerin aklını çelmek için şarkılar söylemeleriyle animanın örnek tiplemelerinden biri olarak kabul edilir. Anima, erkeğin kadınları nasıl gördüğüne ve duyumsadığına ışık tutan bir kavramdır. Erkekte kadının iç betisi olarak tanımlanır. Erkekleri sömürme ve yıkıma uğratma amacındadırlar. Ruhbilimsel anlamda erkeklerin kendi içlerinde var olan kadın özelliklerine karşı bir korkuyu dile getirirler.
Eşlemeler – Ahmet Önel Sayfa:68
Aramaktan vazgeçeceğimi biliyordun. Usanır insanoğlu; gün gelir, yalnızca kendisiyle buluşur. Serapa sen doluydu bahçem / şimdi bahçe çöl, sen serapsın serapa! Üstünü çiziyorum satırların. Kâğıt yırtılıyor; gözlerim kum doluyor.
“Nabukadnezar’ın Son Düşü”şü (Şiir) – Osman Olmuş Sayfa:69
Orsay İskelesinde Bir Pazar Şebnem Şenyener Sayfa:70
“Dünyanın Kökeni”nin önünden geçenlerin tepkilerini izliyorum. Courbet’nin tabloda ifade ettiği ya da taklit ettiği mutluluk anını buluyorum yüzlerinde. İnsanın, bundan belki otuz bin yıl önce, peydahlanma ateşinin harıyla kaya üzerine dağladığı V şeklindeki venüs ile ifade ettiği insan olma mutluluğunu. Başsız ayaksız sessiz ve çıplak gerçek.
Oyuk (Şiir) – Zeynep Köylü Sayfa:73
Kedi Bardağımdaki Suyu İçiyor (Şiir) – Lyubomir Levçev Sayfa:74
Yeni İmzalar – Enver Ercan Sayfa:75
Enver Ercan yeni imzalardan gelen ürünleri değerlendiriyor.
Eklenti (Öykü) – Aydın Atılgan Sayfa:76
Lokal Anestezi (Şiir) – Ali Bozdemir Sayfa:77
Allah Baba (Öykü) – B. Nihan Eren Sayfa:78
Eksilen (Şiir) – Murat Küçük Sayfa:80
EKİM 2007 - KİTAP EKİ

Ali Balkız ile Söyleşi AYSUN YAVUZ

Lirikler NURDURAN DUMAN

Çiğdem Ülker ile Söyleşi MÜYESSER GÜNER

Tedirginliğin Kadınlığı KENAN MENDEKLİ

Karbon Kopya BERRİN KARAKAŞ

Hüznengiz BETÜL TARIMAN

Ferda İzbudak Akıncı ile Söyleşi HANDAN GÖKÇEK 

Yunus Bekir Yurdakul ile Söyleşi GÜLCE BAŞER

Sınırsız Canavarlar FATİH BALKIŞ

Şiir Taşı MUSTAFA KÖZ

Tozlu Raf DENİZ DURUKAN

Yeni Yayınlar REYHAN KOÇYİĞİT

Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI