Varlık Yayınevi
     
 
 
   
Anasayfa Tarihçe Varlık Dergisi Kitaplar İletişim Yardım
Yaşar Nabi Nayır
Varlık Ne İçin Çıkıyor
Varlık İçin Ne Dediler
Künye
Varlık'ta Bu ay
Varlık Dergisi İçeriği
Abonelik
Yaşar Nabi Nayır Ödülleri
Varlık Dergisi 'eurozine' üyesidir

TEMMUZ 2007

Çizgi-yorum – Semih Poroy Sayfa:2
Edebiyat ve Yadırgı – Necmiye Alpay Sayfa:3
Bir metne “deneme” ya da “eleştiri” değil de “inceleme, tanıtma, yaşamöyküsü, edebiyat tarihi/ antolojisi/ ansiklopedisi” vb. dediğimizde ise, orada bilgilendirme amacıyla yetinilmiş olduğunu kastederiz daha çok. Bu türler genellikle birer araştırma, bilgi sunma disiplini sayılır. Amacı ve beklentileri aşan metinler çıkabilse de, tanımları itibariyle yaratıcı yazının dışındadırlar.
Edebiyata Dair Edebiyat Sayfa:5
Edebiyat, edebiyata ne zaman baktı? Bunun cevabı oldukça kısa: Hemen. İlk edebiyat ürünü ‘ruşeym’ halinde ortaya çıktığında bir doğayı taklit (mimesis) ürünü olsa gerek, ama ya sonra? Edebiyat ve genel olarak sanat varlığını sunan kadar sunulana da borçlu olduğuna göre, bu ‘ilk eser’in sunulduğu kişi ya da kişiler bir ‘ilgi’, dolayısıyla bir ‘beğeni’ ortaya koyduklarında, ikinci adım gruptan birilerinin ‘taklidin taklidi’ne yönelmesidir.
“Edebiyat”a Çalışan Roman – Mehmet Can Doğan Sayfa:10
Edebiyatçı, kültürel değer durumundaki kavramsal edebiyattan yararlanmaya, beslenmeye, açılım kazanmaya başladığında, kültür tarihiyle ilişkiye girmiş olur. Bu ilişki, tarihsel bir özellik taşır. Edebiyat eserinde tarihsellik, eser verilen türün sınırları ve gelişimiyle de, telmih edilen yazarlarla da, gönderme yapılan eserlerle de sağlanabilir.
Şiirler – Sait Maden Sayfa:13
Edebiyat, Kendine İyi Bak! – Altay Ömer Erdoğan Sayfa:14
Peki, edebiyat kendine bakmayı nasıl deneyecektir? Kuşkusuz bu bakış, öteki bilgi/bilim alanlarının baktığı kadar yoğun bir kuramsallıkla yoğrulmuş olmayacak, ne var ki özgünlük adına her şeyi söylemenin mübah olduğu bir disiplinsizlik de taşımayacaktır.
Gelirken Getirdiğim (Şiir) – Habib Bektaş Sayfa:19
Öznenin Dilde Kuruluşu, Sayfa:20
‘Edebiyatın edebiyata bakışı’ düzleminde Lacan’ı ilginç kılan ve birbiriyle de yakından ilintili iki önemli boyut var. Birincisi, edebiyat eleştirisinde yöntem arayışı dolayımında yeni eleştiri akımları içinde dili bir göstergeler sistemi olarak inceleyen Saussure’ün öğretisi olan yapısalcılık ve daha sonra göstergebilim adını alan bakışın Lacan tarafından bilinçdışının işleyişine uygulanmış olmasıdır.
Yangın Şiirleri (Şiir) – Kemal Özer Sayfa:23
Şebnem İşigüzel ile Söyleşi – Hande Öğüt Sayfa:24
Resmigeçit’te bir ülkenin geçmişi, yakın tarihi var. Çok talihsiz bir tarih olduğu kesin.
Meryem (Şiir) – Erdoğan Alkan Sayfa:29
Öyküde Görünmeyeni Görmek – Mustafa Şerif Onaran Sayfa:30
Bir öykü yazarını ilgilendiren, ayrımına varmadığımız o ayrıntılardır. Bir bakışın, bir duruşun ruhsal derinliğine inmek, öykü gerçeğini orada aramak gerekecektir.
Gitmekle Kalmak Arasında Bir Yerde – Feridun Andaç Sayfa:33
Yaşama, okuma/yazma bilgisinin yolu engellidir... Seçerek, ayıklayarak yol alarak kendinizi var edebilirsiniz ancak.
Eleştiri Tarihinden – Mehmet Rifat Sayfa:37
Murat Belge: “Toplumsal bağlam içinde edebiyatın yerini kestirmek güç bir şey, onu bağımlı kılmak da yanlış oluyor, saltık bağımsızlığını ileri sürmek de. Altyapı etkinlikleriyle üstyapı etkinliklerinin karşılıklı etki ve tepkileri iyice anlaşılmadıkça, sanırım edebiyatın toplum içindeki yerinin saptanması zor olacaktır.”
Türk Edebiyatı Çevirileri ve Gecikmiş Modernizm – Sabri Gürses Sayfa:41
“Çevirmenleri ve Yayıncılarıyla Türk Edebiyatı I. Uluslararası Sempozyumu” 1 ve 2 Haziran 2007 tarihlerinde, İstanbul’da gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nün ortak düzenlediği sempozyum iki gün boyunca çeşitli ülkelerden çevirmen, yayıncı ve yazarları ağırladı. Bu yazıda, sempozyumda yapılan konuşmaların genel içeriği1 ve bir sempozyum değerlendirmesi yer alıyor.
2007 Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri Sayfa:49
Yusuf Uğur Uğurel ile Söyleşi Sayfa:50
Şiir, benim kendi hakkımda ne varsa söylediğim, söylendiğim bir alan.
Şiirler – Yusuf Uğur Uğurel Sayfa:54
Birgül Oğuz ile Söyleşi Sayfa:55
Dosyamdaki öykülere dönüp baktığımda onlarda gündüzlerimi, gecelerimi, hatta rüyalarımı görüyorum.
Meleğin Gözü (Öykü) – Birgül Oğuz Sayfa:58
Yoz (Şiir) – Ceyhun Tuna Sayfa:60
Ayna Çarpması (Öykü) – Murat Özyaşar Sayfa:61
Şairanne (Şiir) – Çağdaş Okumuş Sayfa:63
Gar Aile Çay Bahçesi (Öykü) – M. Özgür Mutlu Sayfa:64
Giyindim Kapıları (Şiir) – Cengiz Şenol Sayfa:67
İşengeçli Çocuklar Söylencesi (Şiir) – Melik Külekçi Sayfa:68
Masumiyetin Peşinde Diyarbekir’de Bir Gezi – Halûk Sunat Sayfa:70
İlkin altmışların sonunda, on-on bir yaşlarında bir çocukken, yüzüne vuran bir alev topuydu Diyarbakır, trenin penceresinden sarkarken. Şimdiyse, aradan geçen kırk yıldan sonra neredeyse, ilgili çıkış kapısının salonuna indiğinde genizden gelen çalkantılı konuşma denizinin kendisiydi. O vakitler, üç gün üç gecelik tren yolculuğunun kiri pası ile inilen yer, ‘Diyar-ı Bekir’ idi. Kulağında, vekâletini Tanrı’nın üstlendiği ayrıcalıklı kentin dayılanması gibi yankılanırdı: ‘Diyar-ı Bekir, Allah vekil’! Belki de, her an dayılanmaya meyyal sokaktaki çocukları ile öyle bir şehir yazılmıştı belleğine –bilemiyor.
Yol ve Nehir (Şiir) – Mehmet Altun Sayfa:74
Roma, Roman, Romans, Kanto ve Barok – Tekin Sönmez Sayfa:75
Varoluşuyla barok arkaik pagan birikimler, Antik Grek, Roma, Viking, Kelt; Rönesans adlı çocuk bunların arasında, İtalya’da doğar. Gösteren, gösterilen, kapalı zarf, örtük/söz yok! Anlam çözünürlüğü de yok. Elde kurmaca bir ana/metin var.
Kör Olursun (Şiir) – M. Mazhar Alphan Sayfa:80
Karşılaştırmalı Edebiyatın Olanakları ve Sınırları – Nihat Ateş Sayfa:81
Bugün için özellikle genel eğilimler bir ülkenin edebiyatını anlamak için çok büyük önem taşıyor. “Küreselleşme” dönemi deyip piyasa koşullarının ülkelerin edebiyatlarında da genel eğilimleri belirlediğini söylersek (ki bu çok da yanlış değil) bu bilgi bizim için sadece ele aldığımız ülkenin edebiyatı hakkında bir kalkış noktası sağlar ama genel eğilimi saptamak için yeterli veriyi sunmaz.
Sanal Tarih – Ahmet Sipahioğlu Sayfa:85
Özellikle tarih biliminin kendisinin, en başlangıcından beri, aslında yine tarih üzerine üretilen birtakım varsayımlardan ibaret olduğu gerçeğinin ortaya çıkması, zamanın sandığı dibinde yatmakta olan olayların hiç de anlatıldığı gibi olmayabileceği sonucunu doğurmuş, tarih ve arkeoloji disiplinlerinin prestij kaybına uğramasına yol açmıştır.
Ağaç ve Dalı (Şiir) – Deniz Durukan Sayfa:91
Not Defteri – Hüseyin Yurttaş Sayfa:92
Çağdaş biçimlerden yararlanırken, şiiri sakatlamamak için dikkatli davranmaktan yanayım ben. Kimilerince bunlar sorun olarak görülmeyebilir; bazı sözcükler altta ya da üstte yer almış, fark etmeyebilir. Ancak, anlamı zorladığına ve ona ya da sezdirilmek istenen çağrışıma bir duraksamadan sonra ulaşmamıza neden olduğuna göre, burada bir aksaklık var demektir. İlk dizeyi tek başına okuduğumuzda görülen anlam kayması, yapısal sorunu açığa çıkarmıyor mu? Bana bu, şairin amacına hizmet etmeyen bir seçimmiş gibi geliyor.
Edebiyat Komiseri – Krimonolog Dr. Kemal Şahingözlü Sayfa:95
İbrahim Yıldırım adlı yazarın kitaplarının bir internet sitesinde “Doç. Dr.” unvanıyla satışa sunulduğunu tanık olduğumda ise çok daha fazla şaşırdım ve cahilliğime kızdım.
TEMMUZ 2007 - KİTAP EKİ
Metnin Sesi BÜLENT USTA 1

Dilin Zamana Dokuduğu
MUSTAFA ASLAN 4

Atlantis
NURDURAN DUMAN 5

Haydar Ergülen ile Söyleşi
MURAT İLHAN 6

Nijinski Öyküleri
TUNA BAŞAR 8

Alphan Akgün ile Söyleşi  EMRAH PELVANOĞLU 10

Farklı Rüyalar Sokağı
ELİF KOLCUOĞLU 14

Yakamoz Avına Çıkmak
HABİB BEKTAŞ 15

Mecnun Dalı 
ATAKAN YAVUZ  16

Ahmet Çakmak ile Söyleşi AHMET ADA 18

Franz Kafka ve Sinema
VEYSEL ATAYMAN  19

Alman Terbiyesi
NİLGÜN CÖN 21

Kaldırım Serçesi - Edit Piaf  ÇİĞDEM ÜLKER  22

İstanbul'da Bir Merhamet Haftası GÜLCE BAŞER 24

Damla Damla Günler I-II-III 
ÖZGE ERCAN  25

Tozlu Raf
DENİZ DURAKAN 28

Şiir Taşı  MUSTAFA  KÖZ  29

Yeryüzü Haberleri GÜLCE BAŞER 30

Damla Damla Günler I-II-III 
REYHAN KOÇYİĞİT  31


 
Anasayfa   |   Tarihçe   |   Varlık Dergisi   |   Kitaplar   |   İletişim
Copyright © 2017 VARLIK YAYINLARI